Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.03.2019

Vil leie 3 fartøy

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste ønsker å leie tre fartøy til å drive overvåking av fiskefelt i Norges økonomiske sone (NØS) og i Barentshavet.

Sjøtjenesten ønsker å leie et snurrevadfartøy, en kystreketråler og et seinotfartøy.

Fullstendig utlysing finnes på https://www.doffin.no 

Tilbud om leie av snurrevadfartøy og seinotfartøy må være mottatt av Fiskeridirektoratet innen 18. mars klokken 10:00.

Lenker til tilbudene på doffin: