Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.06.2014

Vil kutte drivstoffsubsidier

Foreslår å avvikle refusjonsordning

Tveterås-utvalgets sekretariatsmedlem John Isaksen vil avvikle fiskeflåtens drivstoffsubsidier, fordi fiskeriene bø sidestilles med landindustrien og ikke landbruket. NOFIMA-forskeren mener næringa må bidra til det grønne skatteregimet på linje med andre næringer.

Det regjeringsoppnevnte sjømatindustri-utvalget gjennomgår blant annet fiskerinæringens rammevilkår, og arbeidet skal bunne ut i en offentlig utredning innen årets slutt.

Utspillet fra Isaksen vil ved en eventuell realisering innebære en anslagsvis avgiftsøkning for rederne på 600 millioner kroner per år.

– Dagens situasjon er en helt annen enn på 80-tallet. Jeg ser ikke noen god grunn til at en av industriene i Norge skal slippe unna en avgift som andre må betale. Det er fornuftig om fiskeriene også bidrar, sier Isaksen til Fiskeribladet Fiskaren.

Jonny Berfjord er nestleder i Norges Fiskarlag, og også medlem av det samme sjømatutvalget, og sier i en kommentar til FiskeribladetFiskaren at han stiller seg undrende til dette utspillet.

– Det ville være feil å pålegge næringa enda flere avgifter, som dette egentlig betyr.

Berfjord viser til at at utspillet virker lite gjennomtenkt, og at både Fiskarlaget og Fiskebåt er aktive pådrivere for miljøegnskapet på mange andre måter, blant annet gjennom det miljøfremmende NOX-fondet og struktureringsarbeidet. Han sier at en konsekvens av dette forslaget ville kunne bli at kolmuleressursene ikke blir høstet.

Også Pelagisk forening er uenige i Isaksens synspunkt. Ask Økland mener at fiskerinæringen allerede stimuleres til å tenke drivstoffeffektivitet.

– Fiske er kanskje den mest miljøvennlige matproduksjonen vi har. Og drivstoffprisene er allerede såpass høye, at fiskerne tenker på tiltak som sparer drivstoff, sier Økland i en kommentar til Fiskeribladet Fiskaren.