Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.02.2015

Vil kutte avgift

Fiskeriministeren med høring

Fiskeriministeren vil endre markedsavgiften til Norges sjømatråd for pelagisk sektor, samt laks og ørret. Endringene kan redusere inntektene med 200 millioner kroner.

Virksomheten til Norges sjømatråd er fullfinansiert gjennom markedsavgiften som er pålagt gjennom fiskeeksportloven.

I høringen som departementet nå har sendt ut tilrås det at avgiftsmodellen videreføres, men med reduserte satser for de tre områdene pelagisk, laks og ørret:

  • Torskefisk, reker og skaldyr blir videreført med 0,75 prosent
  • Laks, aure og pelagisk fisk blir sett ned til 0,4 eller 0,5 prosent
  • Videreforedlede produkt (tolltariffens posisjon 16.04) blir fritatt for avgift

I en pressemelding om saken fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) forslås det at endringene i markedsavgiften endres med virkning fra 1. januar 2016.

I høringsnotatet foreslår NFD også å ta bort ordningen med at navngitte organisasjoner har rett til å melde inn styrerepresentanter, og i stedet åpne for at alle kan spille inn forslag til styrekandidater til sjømatrådet.

Saken sendes ut på høring med frist 8. april.

Les hele pressemeldingen fra NFD om saken.

Sjømatrådet skeptisk

-Vi frykter at det vil føre til en klar svekkelse av en fellesløsning for norsk sjømat. En ordning som nylig ble evaluert og anses for å være god, og som beundres internasjonalt, sier kommunikasjonsdirektør Geir Bakkevoll i Norsk Sjømatråd til NTB.

Finansavisen har regnet ut at en redusert markedsavgift vil kutte inntektene til sjømatrådet fra 500 til 300 millioner kroner.

I et brev til fiskeriminister Elisabeth Aspaker før jul i fjor ba Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) om en halvering av markedsavgiften. Laksenæringen vil heller bruke sine ressurser på markedsføring av egne merkevarer.