Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.05.2017

Vil ha gjennomgang

Om åpen gruppe

Norges Fiskarlag har bedt Fiskeridirektoratet om en snarlig gjennomgang av vilkår og forutsetninger knyttet til deltakelse i åpen gruppe i torskefiskeriene.

Landsstyret i Fiskarlaget behandlet denne uken en sak der utgangspunktet var økningen av antall deltagende fartøy i de åpne fiskeriene.

Saken ble bredt behandlet og det ble blant annet dratt linjer tilbake til historikken fra 2002 og fremover, da Fiskarlaget hadde egne utvalg som arbeidet med temaet. Det ble også vist til at saken senest i 2012 var et tema på reguleringsmøtet.

Etter drøfting av saken gjorde Landsstyret i Norges Fiskarlag følgende vedtak:

Åpen gruppe torsk/hyse/sei nord – gjennomgang

«Norges Fiskarlag viser til at utviklingen i deltakelsen i åpen gruppe i torskefiskeriene skaper store utfordringer for gjennomføringen av fiskeriene og medfører stor usikkerhet for de som har basert sin drift innenfor åpen gruppe. Dette utfordrer også fastsatte kvantumsrammer for denne gruppen.

Åpen gruppe er en viktig del av fiskerinæringens mangfold, men den store interessen som er for deltakelsen i disse fiskeriene viser at det er behov for en gjennomgang av vilkår og forutsetninger knyttet til deltakelse i åpen gruppe.
Norges Fiskarlag ber Fiskeridirektoratet ta et snarlig initiativ til en slik gjennomgang.»

  • Les deg opp på gjeldende vilkår mv hos Fiskeridirektoratet under informasjonspunktet: Hvordan bli fisker?