Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.11.2015

Vil gi frihet

Aspaker om intensjonen

– Vi har ikke råd til å sløse med ressursene. For å sikre vår fremtidige velferd må vi sørge for effektiv og lønnsom bruk av ressursene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker om meldingen hun la frem fredag.

-Regjeringen foreslår tiltak som kan gi økt kvalitet, jevnere råstofftilgang og bedre utnyttelse av hele fisken, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemedlding etter at «En konkurransekraftig sjømatindustri» ble lagt frem av ministeren i Tromsø.

Sjømatindustrimeldingen er resultatet av arbeidet som ble gjort i det såkalte Tveteråsutvalget. Det presenteres en rekke tiltak for å bedre konkurransekraften og verdiskapingen i norsk sjømatindustri.

– Lønnsomheten i sjømatindustrien har vært lav over lang tid og vi ser at stadig mer fisk sendes ubearbeidet ut av landet. Regjeringen mener det er mulig å snu denne utviklingen, men da må vi være villige til å øke næringens frihet og fleksibilitet. Terrenget har endret seg og da hjelper det ikke med gårdagens politiske reguleringer, sier Aspaker.

Dette er de viktigste tiltakene:

  • Fjerne forbud mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt
  • Regionalisere leveringsplikten
  • Fjerne bearbeidingsplikten
  • Opprette en kommisjon for å se på løsning av aktivitetsplikten.
  • Mer balansert markedsplass for villfisk
  • Se på forenklinger og forbedringer i minsteprisfastsettelsen
  • Økt satsing på forskning og innovasjon
  • Videre forbedring av markedsadgang

– Tiden har løpt fra flere av dagens regler. Det som i sin tid skulle fremme lønnsomhet og aktivitet, fremstår i dag som et hinder. Jeg har store ambisjoner for sjømatnæringens plass i fremtidens Norge. Skal næringen lykkes er det avgjørende at vi styrker næringens konkurransekraft, sier Aspaker.

Les regjeringens melding «En konkurransekraftig sjømatindustri»