Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.01.2014

Vil endre hysereguleringen

Det nye Landsstyrets føste møte

Det nye Landsstyret i Norges Fiskarlag er onsdag samlet til sitt føste ordinære møte. I arbeidet med kommentarer til reguleringer for 2014 har Landsstyret gått gjennom myndighetenes fastsatte kvoter og reguleringer av de ulike fiskeriene. I møtet ble spesielt utfordringene knyttet til hysefisket diskutert.

I vedtaket påpekes det fra Norges Fiskarlag at departementet har fastsatt et reguleringsopplegg for kystflåtens fiske etter hyse nord for 62°N som i stor grad er i samsvar med den tilrådningen organisasjonen har gitt. Dette samsvarer med fordelingsprosentene som er vedtatt av Landsmøtet i Finnmarksmodellen, og som er kom fram gjennom summen av kvotefaktorer i hver kvotegruppe basert på hjemmelslengde.

Ut fra siste års erfaringer av fisketakt og fiskemønster er Fiskarlaget av den oppfatning at kvotereguleringen fortsatt synes noe stram, og særlig mener Fiskralaget at avsetningen på 6 506 tonn til en bifangstavsetning til et fiske etter 1. september for fartøygruppen under 15 meter er for høy.

Fiskarlaget ber derfor i vedtaket om at 4 500 tonn av bifangstavsetningen umiddelbart tilbakeføes til gruppekvotene for direktefiske for fartøyene under 15 meter, og at dette gjenspeiles gjennom en forholdsmessig økning av båtkvotene.

Fiskarlaget registrerer at det allerede er høye fangstrater i kystflåtens hysefiske utenfor Finnmark, noe som er utfordrende i forhold til avviklingen av fisket.

Hysedelen av Landsstyrets vedtak avsluttes med en understrekning av at Fiskarlaget forventer en tett dialog med direktoratet framover for å vurdere behovet for ytterligere nødvendige kvotejusteringer.

Les hele vedtaket i saken her: