Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.03.2018

Vil bedre foreldrepermisjon

Kvinnelige fiskere

Regjeringen vil gjøre det lettere for kvinnelige fiskere å ta ut foreldrepermisjon. -Dette er gode nyheter på kvinnedagen, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

– Vi ønsker flere kvinner inn i fiskeryrket. Derfor foreslår vi nå å endre reglene for fødselspermisjon og amming, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim (Frp).

-Dette er en flott nyhet til kvinnelige fiskere på 8. mars, sier Kjell Ingebrigtsen på telefon fra fiskefeltet på yttersiden av Lofoten.

Han har også med en kvinne ombord på kvinnedagen. Rådgiver Elisabeth Karlsen fra Nordland Fylkes er med om bord for å erfare og lære mer om hverdagen på havet. Også hun applauderer pressemeldingen fra statssekretæren i departementet.

-Jeg tror økt grad av tilrettelegging av rettighetsspekteret for yrkesaktive kvinner innen fiskeriene vil slå positivt ut for rekruttering og opplevd likestilling for fiskarkvinner i yrkeslivet. Så dette er bra, mener også Elisabeth Karlsen.

De var hele fem ombord denne dagen, som ga godt og vel 10 tonn med lofotskrei. Fisken ble levert ved Barstrand ved Gimsøystraumen.

Ved siden av de to bildet kan du på vår Facebookside se bilde av Sivert Eriksen, Pål Didriksen og Lasse Antonsen som er med ombord på praksis fra fiskerifagskolen på Inndyr i Nordland.

-Viktig med tilrettelegging

Kjell Ingebrigtsen sier det er viitige skritt som har blitt tatt allerede med hensyn til å tilrettelegge for kvinner i fiskeriene.

-Norges Fiskarlag har et samarbeid med Kvinneforumet i fiskerinæringen, som ble etablert i 2017. Kvinneforumet har særlig hatt ønske om en gjennomgang av kvinnelige fiskeres trygderettigheter, og særlig rettigheter knyttet til graviditet, fødsel og permisjon. Dette er viktig tilrettelegging som vi nå får anledning til å gi innspill til, sier Ingebrigtsen.

Lite tilpasset

Forslaget som skal ut på høring innebærer at kvinnelige fiskere vil få en større frihet til å ta en pause fra fisket en stund før fødselen. De vil dessuten få god anledning til å amme i inntil to år etterpå, uten at de mister rettigheter i fisket.

Utfordringen med dagens regelverk er at det er lite tilpasset den enkeltes behov. Dersom en kvinne føder i slutten av januar, vil hun ha rett til å stå i fiskermanntallet frem til utgangen av neste kalenderår.

– Hun har med andre ord god tid etter barnet er kommet til verden, men det kan oppstå en utfordring i tiden før fødsel. Vi kan ikke forvente at høygravide kvinner skal stå om bord på fiske, sier Veronica Pedersen Åsheim.

Flere kvinner

Fiskeryrket har alltid vært mannsdominert. De siste årene har vi fått flere kvinner om bord på fiskebåter. I 2017 var 311 kvinner registrert som yrkesfiskere. Antallet kvinnelige fiskere har økt de siste to årene.

-Med den utviklingen vi nå ser, er det høyst naturlig og nødvendig at vi får en gjennomgang av kvinners adgang til å delta i fiske som fartøyeier, sier Pedersen Åsheim.

Gjennomgang av reglene

Dagens regelverk tar i liten grad høyde for kvinners behov i forbindelse med fødsel. Det var derfor en viktig milepæl da Nærings- og fiskeridepartementet i januar åpnet for at kvinner kan få unntak fra forbudet mot bruk av leieskipper i forbindelse med fødsel.

– Det er åpenbart behov for flere forbedringer. Vi vil nå gå gjennom hele fiskeriregelverket for å vurdere reglene knyttet til fødsel. Noe av det vi også vil se på, er hvordan vi kan legge til rette for at fedre kan ta ut foreldrepermisjon uten å miste rettigheter i fiske, sier statssekretæren.