Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.09.2017

Vil anke oljeavgjørelse

Uakseptabel tillatelse

– Dette er fullstendig uakseptabelt og en avgjørelse vi vil anke umiddelbart til Miljøverndepartementet. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag om tillatelsen til boreaktivitet i et viktig fiskefelt.

Miljødirektoratet gir tillatelse til boring av en såkalt avgrensningsbrønn på Vikingbanken.

Et samlet fiskerimiljø med Fiskarlaget og Fiskebåt samt fagetatene Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, har frarådet boreaktivitet i området som er et viktig område for fiske etter tobis. Tobis er art som holder til på sandbunn og for en stor del av tiden i nedgravd tilstand.

Det aktuelle området har i flere år også vært fredet for fiske i et forsøk på å bygge opp tobisbestanden.

– Tillatelse til oljeaktivitet med utslipp bare 300 meter fra et tobisfelt er rett og slett merkverdig og helt uakseptabel, sier Kjell Ingebrigtsen.