27.05.2024

Viktig om gytefelt

Du kan delta!

Fiskeridirektoratet har denne og neste uke planlagt åpne møter om vern av gytefelt for kysttorsk. Vi vil delta på flere møter og selvfølgelig også i den kommende høringen.

Formålet med hvert enkelt møte er å få god lokal medvirkning i forkant av en skriftlig høring om reguleringstiltak, som kan sikre en god utnyttelse av reproduksjons- og høstingspotensialet for kysttorsken.

Det skriver Fiskeridirektoratet i en omtale av møterekken.

Hvert møte tar for seg gyteområdene i regionen rundt møtestedet.

Fra Fiskarlagets side slutter vi oss til oppfordringen fra direktoratet om at både yrkesfiskere, fritidsfiskere, turistfiskere og øvrige interessenter deltar for å komme med sine innspill.

Møtene holdes på følgende steder og tider:

Lakselv: 28. mai, kl. 14:00-17:00
Sted: Lakselv Hotell

Finnsnes: 30. mai, kl. 14:00-17:00
Sted: Kunnskaps- og næringsparken Senja, Auditorium 1

Bodø: 31. mai, kl. 14:00-17:00
Sted: Kultursal Lofoten, Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter.

Ålesund: 6. juni, kl. 14:00 – 17:00 
Sted: Hotell Brosundet, Møterom Brosundet 

Les mer om møtet og meld deg på hos Fiskeridirektoratet (lenke).