Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.09.2015

Viktig miljøtiltak

Returinfo fra Nofir

Norges Fiskarlag har hatt et tett og godt samarbeid med Nofir siden oppstarten av den suksessfulle virksomheten. Nå har Nofir kommet med en ny informasjonsbrosjyre som vi gjerne deler med våre medlemmer.

-For Norges Fiskarlag har det vært viktig å få på plass gode returordninger for brukte fiskeredskaper, slik at miljøavtrykket fra næringen er minst mulig. Nofir har høstet mye anerkjennelse for den jobben som er gjort, og har vært et veldig viktig miljøtiltak for hele den marine næringa, sier fagsjef Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget oppfordrer alle landets fiskere om å benytte seg av anerkjente returordninger for kasserte fiskeredskaper.

 

I hovedsak gratis

-Når det gjelder pris så er det i utgangspunktet gratis å levere ved fulle biler. Fiskeredskaper består av mange ulike typer plast og disse varierer sterkt i verdi. Ved en forsendelse med nøter, tråler, garn og tau vil prisen for nylon forsvare transporten og gjøre det mulig for oss å gjenvinne både tau, tråler og lin, opplyser Heidi Ruud i Nofir.

Se mer info fra Nofir på bedriftens nettsted.