Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.10.2022

Viktig forhandlingsuke

Torsk og makrell

Høsten er tilretteleggingsperiode for det nye kvoteåret. Denne uken pågår det viktige samtaler om kvoter for 2023 både i Oslo og London. Sist uke var også London arena for pelagiske forhandlinger.

Sist fredag var det kolmule og NVG-sild som stod på agendaen i London.

Nærings- og fiskeridepartementet melder at det drøyer før de kan meddele status etter samtalene, og at det vil bli publisert en pressemelding når ting er avklart mellom partene.

Torsk og makrell

De to største artene innen hvitfisk og pelagiske arter står på denne ukens forhandlingsmeny.I Oslo har de digitale møtene mellom norsk og russisk forvaltning startet opp.

Dette dreier seg om avklaringer om fellesbestandene i Barentshavet – altså torsk, hyse, snabeluer, blåkveite og lodde.

I London er kyststatene samlet for å forsøke å bevege uenighetene om fordeling og soneadgang i de pelagiske fiskeriene; denne gang altså om makrell.

Viktige forhandlinger

Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag har i en årrekke deltatt i makrellforhandlinger, noe han også gjør disse dagene i London.

Han sier forhandlingene er svært viktige for norsk fiskerinæring og at det er viktig å arbeide for å få så gode avklaringer som mulig.

Fiskarlagets rolle

Norges Fiskarlag er representert i alle de internasjonale forhandlingene. Vi stiller vanligvis med erfarne tillitsvalgte med årelang erfaring fra de ulike fiskeriene og/eller med tilsvarende ressurser fra administrativt hold.

I Oslo (bildet) er det i år nestleder Jan Roger Lerbukt (t.h.), som sammen med generalsekretær Sverre Johansen og fagsjef Synnøve Liabø gir Fiskarlagets råd i samtalene med russisk forvaltning om bestandene i Barentshavet

I en normalsituasjon bytter landene på å være vertskap for disse forhandlingene. Årets forhandlinger er heldigitale.

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon har de siste årene satt av en uke til forhandlingene, så også i år.

Kvoterådene

ICES – det internasjonale havforskningsrådet har for 2023 tilrådd en makrellkvote på 782 066 tonn, en drøy prosents nedgang fra inneværende års råd.

Torskerådet er utarbeidet av norske og russiske forskere i felleskap, og er i henhold til avtalt forvaltningsplan tatt ned med 20 prosent fra årets kvote.

Les kvoterådene for de ulike bestandene for 2023 i denne lenken til Havforskningsinstituttet.