Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.03.2014

Viktig debatt

Nofima-undersøkelse

-Jeg ser frem til å lese rapporten i sin helhet. Når 40% av de som har svart sier at de opplever at det er aksept for juks så synes jeg det er et svært høyt antall.

Dette sier generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag om en undersøkelse som flere media gjengir tirsdag.

Det er Dagens Næringsliv og NRKs Brennpunkt som tirsdag omtaler en undersøkelse som Nofima har gjort. Undersøkelsen er gjort via svarskjema der drøyt 300 har gitt svar om ulike forhold knyttet til torskefiskeriene i nord.

Ifølge Nofima viser tallene at rundt 120 av de som svarer i undersøkelsen opplever at juks i støre eller mindre grad er akseptert.

-Jeg kjenner meg ikke igjen i de linjene som dras opp. Uansett er dette noe jeg som generalsekretær i Fiskarlaget tar på støste alvor og Fiskarlagets klare oppfatning er at både fiskere og andre aktøer i næringen skal følge lover og regler. Brudd på dette skal påtales, sier Jan Skjærvø.

-Fiskarlaget har deltatt i en rekke prosesser og fora der både salgsorganisasjonene, kjøpernes organisasjoner og myndighetene har deltatt. Dette arbeidet er satt i gang for å få klarhet i denne saken, og dette er en viktig debatt og et viktig arbeid, sier Skjærvø.

Undersøkelsen er en del av et næringsfinansiert prosjekt på lønnsomhet i torskefiskeriene der både fiskere og fiskekjøpere er bedt om å gi svar.