Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.02.2021

Videreføring av påbud

Vil evaluere til våren

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viderefører påbudet som ble innførte i desember 2020 om bruk av akustiske sendere for å varsle og hindre at niser og andre sjøpattedyr skal bli fanget i garn. Næringsorganisasjonene er bedt om å bidra til i en evaluering etter sesongen.

NFD stadfester i en pressemelding at det ikke blir noen endring av påbudet om bruk av såkalte akustiske pingere som gjelder innen garnfiske i området Vestfjorden (statistikkområdet 00) i perioden 1. januar til 30. april.

-Selv om påbudet videreføres av hensyn til bifangst og dyrevelferd for sjøpattedyrene, så vil 2021 være et overgangsår der Fiskeridirektoratet vil fokusere på veiledning av riktig bruk og montering av pingerne. Det betyr at inneværende sesong vil fiskerimyndighetene veilede fartøyene, og ikke reagere hvis utstyret ikke er korrekt. Vi er opptatt av å skaffe oss best mulig kunnskap om påbudet gir en reell effekt ved nedgang av bifangst. Denne kunnskapen vil også være til stor fordel for næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Havforskningsinstituttet har beregnet at det årlig tas omtrent 2 900 niser som bifangster i garnfiske langs kysten. I regi av Havforskningsinstituttet har kystreferanseflåten siden høsten 2018 gjennomført forsøk med såkalte pingere, små akustiske alarmer, i garnfiske etter torsk og breiflabb.

Forsøkene har vist en reduksjon på mellom 70-100 prosent av bifangstene av nise i garn med pingere.Fiskeridirektoratet har sendt brev til næringen om en evaluering etter sesongen og vil invitere næringen til å delta på dette.