Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.01.2018

Viderefører NOx

Søk gjerne støtte!

Fiskarlaget viderefører vårt samarbeid inn i NOx-fondet for perioden 2018-2015. – Vi mener fondet har vært en svært god ordning for å redusere miljøutslipp, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Reduserte NOx-utslipp er hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond. Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. NOx-fondet er stiftet av 15 samarbeidende næringsorganisasjoner og Norges Fiskarlag mener ordningen om reduserte miljøutslipp gjennom NOx-fondet har vært en god løsning.

Bedrifter kan tilslutte seg

NOx-fondet har bedt Fiskarlaget om å videreformidle informasjon til våre medlemsbedrifter om at det nå er åpnet for at fiskerivirksomheter kan tilslutte seg den nye NOx-avtalen 2018 – 2025.

Mer informasjon om avtalen og prosess for tilslutning er gitt som nyhetssak på NOx-fondet nettsider.