Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2017

Vi står sterkest sammen!

Landsmøtet 2017

– Jeg er stolt av å lede og representere norske fiskere. Både nasjonalt og internasjonalt har jeg fått erfare Norges Fiskarlags betydning og status, sier leder Kjell Ingebrigtsen ved starten av Landsmøteuken.

Fiskarlaget har rundet 90 år siden forrige landsmøte. Jeg mener vi bærer alderen godt. Vi setter vårt sterke preg på samfunnsutviklingen ved å være en næring av dyktige og innovative fiskere, som har bidratt til å ta ansvar for samfunnskontrakten på en betryggende måte. Dette gjelder alle deler av flåten, noe som har bidratt til at fiskeriene fremstår som en tydelig og sikker fremtidsnæring. Når det samtidig går godt på havet med relativt stabile kvoter, så bidrar det til den verdiskapingen vi ønsker for næringen og for samfunnet som helhet.

Vår betydning for nasjonal verdiskapning kan vi være stolte av. På den politiske agendaen ser vi at fiskeri har fått en mer fremtredende plass, og det bidrar til å sette rammer for det landsmøtet vi er inne i.

Jeg er stolt av å lede og representere norske fiskere. Både nasjonalt og internasjonalt har jeg fått erfare Norges Fiskarlags betydning og status. Det at våre utenlandske kolleger ser til Norge og Norges Fiskarlag og søker råd i vanskelige prosesser som Brexit er en tydelig annerkjennelse av vårt arbeid og vår posisjon.

Landsmøtet skal denne gangen lande en ny modell for driften av organisasjonen, og jeg ser frem til at vi får en forbedret og tilpasset organisering for å møte fremtidige krav og behov. Fiskerihistorien viser at vi har vært den viktigste premissleverandøren for utviklingen av næringen og en hovednæring for det kyst-Norge vi ser i dag. Derfor er det viktig at vi får landet organisasjonssaken på en god måte slik at vi får rigget Fiskarlaget for fremtidige behov og utfordringer.

Hver eneste dag arbeider vi som er tillitsvalgte sammen med de ansatte for å bidra til best mulige vilkår for våre medlemmer. Du kan følge Fiskarlagets daglige virke via vår nettside og Facebook-side, på Twitter og Instagram, og få ukentlig nyhetsbrev fra oss på e-post. I tillegg har vårt nye medlemsregister gjort oss bedre i stand til å kommunisere direkte med våre medlemmer. I tråd med all denne økte synliggjøringen av virksomheten i det daglige lager vi derfor denne gangen en kortere årsmelding enn tidligere.

Landsstyret vil til slutt rette en stor takk til alle våre tillitsvalgte og ansatte som gjør en stor jobb i og for organisasjonen og for alle norske fiskere. En spesiell takk går også til de som har avsluttet sitt arbeid hos oss i denne Landsmøteperioden.

Norges Fiskarlag har som formål å samle alle norske fiskere. Det står ved lag i erkjennelsen av at «Vi står sterkest sammen», preget av enhet, helhet og ansvar.

Jeg ser frem til å ønske våre 69 delegater og mer enn 200 gjester velkommen til Trondheim og Scandic Nidelven 1. og 2. november.

Med ønske om et godt, konstruktivt og fremtidsrettet Landsmøte.

  • Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag