Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.07.2015

Verner gytefelt for taretråling

Ved Vikna i Nord-Trøndelag

Fiskeridirektoratet har fredag endret forskriften som regulerer taretråling i Nord-Trøndelag. Endringen innebærer at områder med viktige gytefelt for torsk unntas adgangen til å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap.

Det har vakt sterke reaksjoner både hos fiskerne og i politiske miljø i Nord-Trøndelag etter at Fiskeridirektoratet åpnet for taretråling i fylket.

Fredag justerte direktoratet altså forskriften for å verne viktige gytefelt for torsk.

I en informasjon fra direktoratet vises det til at de i tillegg opprettes flere referanseområder som Havforskningsinstituttet har fremhevet som spesielt viktige for forskning og overvåking, fordi de ikke har vært utsatt for tarehøsting og dermed representerer upåvirket naturtilstand.

Se oppslag med kart over gyteområder hos Fiskeridirektoratet.