05.06.2024

Verdivekst for sjømateksport

Eksporttall for mai

Norge eksporterte sjømat for 14 milliarder kroner i mai. Det er en økning på 1 milliard kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Verdiveksten i mai skyldes i stor grad økte eksportvolum av både laks og ørret, samt prisvekst på laks, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer i sjømatrådets månedlige rapport og oversikt over eksporten.

– I mai styrket den norske kronen seg, og dermed var det ingen positiv valutaeffekt i forrige måned. Til tross for det har verdien av den norske sjømateksporten aldri vært høyere i en mai måned før. Selv om det er krevende økonomiske tider for mange forbrukere, er norsk sjømat fortsatt en svært ettertraktet matvare, sier Chramer.

Økning til EU-land

I mai var det en verdivekst på fem prosent til Norges største og viktigste marked, EU. Det er også her de tre landene med størst vekst i mai befinner seg:

 • Spania (+142 millioner kroner, +19%)
 • Portugal (+132 millioner kroner, +22%)
 • Nederland (+115 millioner kroner, +15%)

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 68,5 milliarder kroner. Det er 1,2 milliarder kroner, eller 2 prosent, høyere enn i samme periode i fjor.

Mai-fakta:

 • De største markedene for norsk sjømateksport i mai var Danmark, Polen og USA.

 • Det ble eksportert sjømat til totalt 105 land i mai. Dette er 11 færre enn mai i fjor.

Villfisk

På torsk var det i mai et betydelig lavere eksportvolum for både fersk og fryst torsk.

– Dette kompenseres imidlertid av prisvekst for flere ferske, fryste og konvensjonelle torskeprodukter sammenlignet med mai i fjor, sier Christian Chramer.

Fersk torsk:

 • Norge eksporterte 3 023 tonn fersk torsk til en verdi av 189 millioner kroner i mai
 • Verdien falt med 52 millioner kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 28 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i mai

Hver tredje torsk kommer fra havbruk

For fersk oppdrettstorsk økte eksportvolumet 90 prosent, til 985 tonn, mens eksportverdien økte 128 prosent, til totalt 58 millioner kroner.

Fryst torsk:

 • Norge eksporterte 4 536 tonn fryst torsk til en verdi av 296 millioner kroner i mai
 • Verdien falt med 103 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 37 prosent
 • Kina, Storbritannia og Vietnam var de største markedene for fryst torsk i mai

For fryst torsk var landingene mer enn halvert i mai, noe som har gitt utslag i lavere eksportvolum.

Klippfisk:

 • Norge eksporterte 6 779 tonn klippfisk til en verdi av 527 millioner kroner i mai
 • Verdien økte med 194 millioner kroner, eller 58 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 49 prosent
 • Portugal, Kongo-Brazzaville og Den dominikanske republikk var de største markedene for klippfisk i mai
 • Det er også en sterk vekst for klippfisk av lange og brosme

Saltfisk:

 • Norge eksporterte 3 937 tonn saltfisk til en verdi av 386 millioner kroner i mai
 • Verdien økte med 12 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 9 prosent
 • Portugal, Spania og Frankrike var de største markedene for saltfisk i mai

Tørrfisk:

 • Norge eksporterte 226 tonn tørrfisk til en verdi av 53 millioner kroner i mai
 • Verdien økte med 13 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 47 prosent
 • Italia, Nigeria og Kroatia var de største markedene for tørrfisk i mai

Vårt største tørrfiskmarked Italia hadde størst vekst i mai, med et eksportvolum på 126 tonn, og en eksportverdi på 39 millioner kroner. Det er en økning på 48 prosent i volum og 46 prosent i verdi sammenlignet med mai i fjor.

Sild:

 • Norge eksporterte 8 935 tonn sild til en verdi av 182 millioner kroner i mai
 • Verdien falt med 10 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 24 prosent
 • Litauen, Tyskland og Latvia var de største markedene for sild i mai
 • Mai er starten på nordsjøsildefisket, og i år startet det i uke 21, mot uke 18 i fjor.
 • Matjes: Mai er også oppstart for matjes-sesongen der Nederland er det viktigste markedet. I årets mai har det imidlertid ikke blitt eksportert matjessild til Nederland. Vi må tilbake til 2018 for å finne sist det skjedde.

Makrell:

 • Makrelleksporten ble preget av kvotekutt
 • Norge eksporterte 6 274 tonn makrell til en verdi av 160 millioner kroner i mai
 • Verdien falt med 63 millioner kroner, eller 28 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 36 prosent
 • Vietnam, Japan og Litauen var de største markedene for makrell i mai

– Mai er lavsesong for makrelleksporten, og med redusert kvote og færre landinger fra utenlandske fartøyer, er det som forventet en nedgang i eksporten, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Kongekrabbe:

– Gjenåpningen av kongekrabbefiskeriet har ført til en sterk måned for spesielt levendeeksporten. Det er rekordhøy verdi i en mai-måned, og det er kun én gang tidligere blitt eksportert større volum av levende kongekrabbe i mai, og det var i fjor, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen.

Mesteparten av levendeeksporten har gått til USA, som har en økning på 82 prosent målt i verdi sammenlignet med mai i fjor.

Snøkrabbe:

 • Norge eksporterte 446 tonn snøkrabbe til en verdi av 59 millioner kroner i mai
 • Verdien økte med 29 millioner kroner, eller 97 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 34 prosent
 • USA, Sør-Korea og Japan var de største markedene for snøkrabbe i mai

Reker:

 • Norge eksporterte 5 138 tonn reker til en verdi av 205 millioner kroner i mai
 • Verdien økte med 93 millioner kroner, eller 82 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 265 prosent
 • Island, Sverige og Canada var de største markedene for reker i mai

Det er et godt fiskeri i Barentshavet, noe som har ført til økte landinger og økt eksport av fryste, kokte skallreker, og fryste, rå industrireker.

Se detaljer hos Norges sjømatråd