Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.06.2019

– Verdig markering

Mintes Titranulykken

– Det var en flott markering av en fryktelig hendelse. Jeg vil gi hele lokalmiljøet honnør for at Titranulykken markeres og ikke glemmes. Det sa Fiskarlagets leder etter markeringen av 120-årsjubileet for ulykken i helgen.

141 fiskere fra mer enn 20 kommuner langs hele kysten mistet livet natten mellom 13. og 14. oktober 1899. I helgen ble det markert med tre forestillinger av Titranspelet og en minnegudstjeneste ved minnebautaen på Titran kapell.

Titranulykken står fremdeles som en av de største ulykkeshendelsene på kysten i nyere tid. En orkan slo inn over landet mens det pågikk et stort sildefiske på Trøndelagskysten. Fiskerne hadde i tiden før ulykken fått større overbygde båter, og det rådde en stor optimisme i næringen. Fisket etter sild med drivgarn ga gode fangster, og fiskere fra Vesterålen til Lindesnes var samlet ytterst på Frøya for å ta del i fisket.

Kjell Ingebrigtsen var invitert som gjest til markeringen og sier det var naturlig å delta.

– Jeg er glad for at jeg fikk anledning til å være tilstede på Frøya. Det var en flott opplevelse både å få være tilstede på minnegudstjenesten og å delta på Titranspelet.

Han sier de mer enn 100 frivillige som har vært involvert i forestillingen på en flott måte bidrar til å skildre hvordan livet var for 120 år siden.

– Ikke minst gjør det inntrykk å se hvor stor forskjell det kunne være på folk og hvor privilegerte vi er med dagens sosiale ordninger. Det gjør inntrykk å bli påminnet den store giverviljen som ble utløst blant folk etter ulykken, sier Fiskarlagslederen.

Bare få dager etter ulykken ble det blant annet holdt en stor konsert i Oslo der det ble samlet inn penger til de etterlatte.

Han sier både minnegudstjenesten og spelet ga en påminnelse om nærheten mellom kysten og havet og både gleder, utfordringer og muligheter knyttet til havet.

– Jeg fikk også flere godprater med ordfører Berit Flåmo i løpet av jubileumsmarkeringen, og synes hun beskriver opplevelsen i helga på en fin måte på nettsiden til lokalavisen Hitra-Frøya (ekstern link): 

«På veien til Moldhauan var det boder med ulike remedier som vi kunne kjøpe. Det var mye fint, og det var profesjonelt laget. Moldhauan hadde flotte kulisser. Plutselig var vi i 1899: Kostymene, færingen som kom med taterfamilien, måkeskrikene, skyene, vinden og sola.

Det startet med barn i lek. Så kom kvinna! Magnes musikk! Og dermed uhygga!

Hele spelet ble en sterk opplevelse! Det var tid for smil, latter og gråt. Og det var jeg ikke alene om!

Titranspelet er en sann kulturskatt – gitt som gave til Frøya kommune i 1989 av Hans A Grønskag og Magne Romestrand, etter en ide av Eva Mjøen. Det er kystkultur-historie av høy nasjonal verdi. Den tragiske Titranulykka vil aldri bli glemt – takket være dette flotte spelet!»