Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.12.2017

Venter eksportrekord

Novembertallene klare

Den totale eksportverdien for norsk sjømat i 2017 vil passere 2016 med god margin. Forklaringen er økt volum på laks, og et fortsatt relativt høyt prisnivå, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Sjømatrådet.

Eksporttallene for november viser at Norge har forsynt verdensmarkedet med 286 000 tonn sjømat for ni milliarder kroner. Volumet økte med 25 prosent, mens eksportverdien er på samme nivå som november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 2,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 86,5 milliarder kroner. Eksportvolumet har økt med 6 prosent, og verdien har økt med 4 prosent eller 3,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Verdiøkning for fersk torsk på 165 millioner kroner hittil i år

Norge eksporterte 2 600 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 108 millioner kroner i november. Det er en volumnedgang på 1 000 tonn eller 28 prosent og en verdinedgang på 16 prosent eller 21 millioner kroner fra november i fjor. Danmark og Sverige var de største markedene for fersk torsk i november. Hittil i år har Norge eksportert 64 500 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 000 tonn eller 7 prosent og en verdiøkning på 9 prosent eller 182 millioner kroner fra samme periode i fjor. 

Norge eksporterte 7 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 241 millioner kroner i november. Volumet falt med 1 300 tonn eller 15 prosent mens verdien falt med 20 millioner kroner eller 8 prosent fra november i fjor. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i november. Hittil i år har Norge eksportert 75 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,4 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 450 tonn eller 1 prosent og en verdiøkning på 3 prosent eller 73 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Økt klippfiskeksport hittil i år

Norge eksporterte 9 100 tonn hel klippfisk for 432 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 756 tonn eller 9 prosent, og en verdiøkning på 29 million kroner eller 7 prosent fra november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 82 400 tonn klippfisk for 3,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 8 700 tonn eller 12 prosent og en verdiøkning på 10 prosent eller 331 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Brasil var de største markedene for klippfisk i oktober.

– Det er gledelig at prisene på de fleste produkter av torsk fortsetter å øke. Blant annet har prisen på klippfisk av torsk har økt med 7 prosent så langt i år, noe som dels er drevet av en bedret økonomi og økt etterspørsel i et av våre viktigste klippfiskmarked, Brasil, sier analytiker i Norges sjømatråd, Ingrid Kristine Pettersen.

Norge eksporterte 1 600 tonn saltfisk for 74 millioner kroner i november. Det er en volumvekst på 26 tonn eller 2 prosent og en verdiøkning på 20 prosent eller 12 millioner kroner fra november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 27 000 tonn saltfisk for 1,2 milliard kroner. Det er en volumnedgang på 1 400 tonn eller 5 prosent, og en verdiøkning på 4 prosent eller 43 millioner kroner fra samme periode i fjor. Italia og Spania var de største saltfiskmarkedene i november.

Økt tørrfiskeksport

Norge eksporterte 641 tonn hel tørrfisk av torsk for 103 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 117 tonn eller 22 prosent, og en verdiøkning på 20 millioner kroner eller 24 prosent.

Økt volum, men sterkt prisfall for sild

Norge eksporterte 57 000 tonn sild for 485 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 52 prosent eller 19 500 tonn og en verdinedgang på 3 prosent eller 15 millioner kroner sammenlignet med november i fjor.

– Tross en volumøkning på over 50 prosent opplever vi et prisfall for sild, mye på grunn av sterk vekst i sildekvoten og økt konkurranse i markedet, sier analytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.

Hittil i år har Norge eksportert 253 000 tonn sild for 2,5 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 15 prosent eller 33 000 tonn, og en verdinedgang på 12 prosent eller 336 millioner kroner fra samme periode i fjor. Polen og Egypt var de største markedene for sild i oktober.

Økt makrelleksport

Norge eksporterte 70 000 tonn makrell for 833 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 70 prosent eller 29 000 tonn og en verdiøkning på 46 prosent eller 263 millioner kroner fra november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 310 000 tonn makrell for 3,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 6 prosent eller 18 000 tonn, og en verdinedgang på 1 prosent eller 43 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hittil i år har Kina og Japan vært de største markedene for makrell.

Økt rekeeksport

Norge eksporterte 937 tonn reker for 74 millioner kroner i november. Det er en økning på 129 tonn eller 16 prosent, mens verdien økte med 15 millioner kroner eller 16 prosent. Sverige og Storbritannia var de viktigste markedene for reker i november.

Ned for kongekrabbe

Norge eksporterte 139 tonn kongekrabbe til en verdi av 40 millioner kroner i november. Det er en nedgang i volum på 13 prosent eller 21 tonn, mens verdien falt med 5 prosent eller 2 millioner kroner fra samme måned i fjor. Nederland og Sør-Korea er de største markedene i november.