06.02.2024

Venteliste hos Fiskebåt

Årsmøtet

Fiskeriministeren har stadfesta deltaking på årsmøtet til Fiskebåt. Statsråden er garantert plass i salen, medan det no er venteliste for å få delta.

Ved Bristol i Oslo møtes delegatar og gjestar til årsmøte i Fiskebåt 13. og 14. februar. Første dag er open for alle, medan dag 2 er sett av til intern behandling av saker.

Kvotemeldinga er tema når fiskeri- og havminister Cecile Myrseth (Ap) deltek på årsmøtet tysdag neste veke. Den andre innleiaren i denne bolken, som har nærings- og fiskeripolitikken til regjeringa som tema, er administrerande direktør i Fiskebåt, Audun Maråk. Etter at dei to har halde sine innleiingar blir det opna for debatt for dei som ønskar å ta ordet.

Etter lunsj er det klima og det grøne skiftet som står på dagsorden. Her blir det først innleiing ved spesialrådgjevar Sveinung Oftedal i Klima- og miljødepartementet. Oftedal er ein sentral person blant anna i arbeidet med klimapartnerskap. Også Arnstein Eknes, som er segmentdirektør for spesialskip i DNV deltar i denne bolken. Han skal trekke linjer mellom fiskeflåten og andre fartøygrupper.
Havforskingsdirektør Nils Gunnar Kvamstø skal deretter snakke om følgene det grønne skiftet har for havforskinga, før assisterande direktør Jan Ivar Maråk i Fiskebåt set søkelyset på følgjene av regjeringa sin avgiftspolitikk.

Andre dag av årsmøtet er sett av til organisasjonssaka og til ordinære årsmøtesaker.

Årsmøtet er også i år lagt til Hotel Bristol i Oslo. Det er over 300 påmelde, og det er venteliste for fleire som har lyst til å delta, opplyser Fiskebåt.

Sjå heile programmet for årsmøtet hos Fiskebåt (ekstern lenke).