Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.09.2015

Vellykket workshop

Om marint avfall

Lofoten Avfallselskap (LAS) og Norges Fiskarlag har sammen arrangert en workshop for å se hva næringene knyttet til det marine miljøet kan bidra med for å få avfallsmengden til sjø redusert. En rekke forslag og initiativ tas nå videre.

Arrangementet ble holdt på Leknes tirsdag og onsdag med en rekke etater og instanser representert som deltagere.

Bakgrunnen for initiativet er en tilnærming om at marint avfall utgjør en trussel mot alt liv som holder til i og ved havet. Initiativtakerne mener fiskeri- og havbruknæringene må mer på banen for å ta vare på ressursene som er i havet. Ønsket var å samle et knippe mennesker der myndigheter, bransjen, forskere og ryddere var representert.

Kartlegging

-Agendaen var knyttet opp mot å kartlegge problemet sammen og finner løsninger som må til for både opprydding, kommunikasjon og løsninger for et renere hav, sier Monica Kleffelgård Hartvigsen i LAS.

Workshopen har avdekket at mye avfall kommer fra andre kilder enn fiskeri – og havbruksnæringen. Likevel vil de to næringene, sammen med andre ha en viktig rolle i å få redusert og samlet avfallet som er i sjøen og langs strendene.

Det er også klart at det er behov for en gjennomgang av regelverket med hensyn til hvordan avfall kan leveres. Dette gjelder både eget avfall og «eierløst» avfall.

Mange forslag

I diskusjonen kom det opp mange forslag til både forbedringstiltak og konkrete tiltak. I forhold til fiskerinæringen ble det sett på bedre muligheter for retur av kasserte fiskeredskaper til enten redskapsprodusenter eller til NOFIR.

Det er også behov for å få hjelp fra fiskerinæringen fra tid til annen og hente oppsamlet avfall. Om dette er mulig å få til, gjenstår å se siden det er mange praktiske utfordringer. For eierløst avfall er det fortsatt uavklarte forhold med hensyn til om dette bør eller kan avleveres vederlagsfritt.

Under workshopen kom det også fram flere forslag for oppfølging fra både næring og forvaltning som nå tas videre mot ulike etater og instanser og innad i næringen.