Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.03.2021

Velferden åpner

Se oversikt

Velferdsstasjonene i Fiskarlaget åpner nå fortløpende ettersom skreifisket kommer i gang for alvor. Vi har laget en oppdatert oversikt over åpningstider og tilbud ved våre 20 stasjoner.

Det er en stolt tradisjon i organisasjonen å gi fiskerne et velferdstilbud når de er på fiske. Tilbudet er tilrettelagt for og kan brukes av alle fiskere, uansett om man er medlem eller ikke.

Norges Fiskarlag driver i hovedsak velferdsstasjonene på midler overført over statsbudsjettet. Dette er en del av det vi i Norges Fiskarlag har definert som vårt samfunnsoppdrag. Samtidig er dette, til liks med det daglige arbeidet, noe som får effekt også for uorganiserte fiskere.

Velferdsstasjonene er i hovedsak lokalisert i Nord-Norge, der det er 18 stasjoner fra Lofoten til Vardø.

Norges Fiskarlag tilrettelegger driften og vi har samtidig et nært samarbeid med lokale bedrifter, mottak, lag, foreninger og enkeltpersoner som vi er avhengig av og takknemlig for samarbeid med for å kunne gi et godt tilbud. T

ilbudet ved stasjonene varierer noe, men i korthet kan vi sammenfatte tilbudet slik:

  • Tilbud på alle stasjoner: Klesvask og dusj

  • Tilbud på mange stasjoner: Trådløst nett, tv, aviser og servering

I oversikten finner du adresse og informasjon om åpningstider og tilbud for den enkelte stasjonen. Noen få stasjoner mangler detalj-info. Dette vil komme så snart vi får oversikten på plass.

Bekvem servering i Berlevåg etter endt arbeidsdag.                                                           Foto: Havblikk