Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.05.2019

Vel blåst for MARINFORSK!

Avtakking fra Sandberg

MARINFORSK har de siste årene igangsatt forskning for om lag 700 millioner kroner. Styreleder for programmet har vært Jan Henrik Sandberg, som her takker for god innsats. Han ønsker også lykke til med Forskningsrådets nye havsatsing, som får Trond Williksen fra Rørvik i førersetet.

Jan Henrik Sandberg, som til daglig er seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, har vært styreleder for det omfattende MARINFORSK-programmet helt siden oppstarten i 2015. Han har tidligere også vært medlem av programstyret for Havet og Kysten, og leder av fiskerigruppa i forskningsstrategien Hav21.

«MARINFORSK har vært Norges Forskningsråds viktigste marine satsing de siste årene. Programmet har finansiert forskning på økosystemene i hav- og kystområdene og hvordan menneskelig aktivitet påvirker havet. Programmet har også hatt et eget delprogram for fiskerinæringen, og den næringsrettede forskningen har blitt stadig mer sentral. Fra og med 2017 ble hele verdikjeden i fiskerinæringen, fra hav til marked, omfattet av programmet.

MARINFORSK har hatt fem ordinære utlysninger og en rekke fellesutlysninger. Programmet har også vært med på 11 internasjonale utlysningssamarbeid og har siden 2017 bidratt til Forskningsrådets havteknologisatsning, samt bidratt til å finansiere i overkant av 120 forskningsprosjekter. Konkurransen om prosjektene har vært svært hard, og kun de beste søknadene har hatt mulighet til å bli finansiert.

Nå etableres det en helt ny organisasjons- og styrestruktur for Forskningsrådet. Ansvarsområdene til MARINFORSK vil her inngå i en helt ny hav-satsning, der den marine forskningen koordineres med havbruksforskning og maritim forskning i en felles portefølje.

– Tiden i MARINFORSK har vært både lærerik, arbeidsom og givende. Etter mitt syn har programmet igangsatt forskning på et svært høyt nivå, også i internasjonal sammenheng. Det har også finansiert en rekke doktorgrads- og post-docstipend, og dermed også bidratt til å rekruttere en ny generasjon forskere.

– Jeg vil avslutningsvis takke det øvrige programstyret i MARINFORSK for fine diskusjoner og god stemning i styremøtene. Jeg vil også benytte anledningen til å takke administrasjonen i Norges Forskningsråd, som har gjort en strålende jobb for å drifte programmet på beste måte.

Porteføljestyret for Forskningsrådets nye havsatsing vil nå få Trond Williksen i førersetet. Det er et godt valg. Trond Williksen er en dyktig mann, som kjenner både Fiskarlaget og sjømatnæringa svært godt. Jeg ønsker både han og det nye styret Lykke til!»