Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.08.2014

Veksten fortsetter

Eksporten i april

Norge eksporterte sjømat for 8,6 milliarder kroner i april. Det er en økning på 338 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med april i fjor. Dermed fortsetter den positive utviklingen fra forrige måned.

– Til tross for at sjømatmarkedene fortsatt er sterkt preget av koronapandemien og en styrket norsk krone, er verdien av sjømateksporten i april den nest høyeste april-måneden noensinne. Det skyldes blant annet at det eksporteres rekordhøye volumer til økte priser av blant annet laks og snøkrabbe. Etterspørselen etter laks i Frankrike og Italia er igjen økende, mens amerikanerne har fått opp øynene for snøkrabben, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i en presseomtale av ekporttallene.

Fortsatt utfordringer

Verdien av sjømateksporten i mars og april i år har aldri vært høyere i disse to månedene noen gang. Likevel understreker Renate Larsen at det fortsatt er utfordrende tider for deler av næringen.- Utviklingen for saltfisk og klippfisk av torsk er fortsatt svak. Selv om saltfiskvolumet økte i april, er volum for både klippfisk og saltfisk av torsk ned over 20 prosent hittil i år, til fortsatt lave priser. Dette skyldes redusert etterspørsel og lavere volum til et viktig marked som Portugal, sier Renate Larsen.

Godt år for sild og makrell

Etter en sterk inngang på 2021, viser eksporttallene en nedgang for både sild og makrell i april.- Dette må sees i sammenheng med variasjoner i fangstsesongen og at april i fjor var usedvanlig sterk for sild. Hvis vi ser årets fire første måneder under ett, ligger verdien på makrelleksporten like bak fjoråret, som ble tidenes beste. For sild er de første fire månedene i år de sterkeste siden 2012, sier Renate Larsen.

Negativ valuta-effekt

I 2021 har den norske kronen styrket seg. Det betyr at norske sjømateksportører får mindre betalt for sine varer enn på samme tid i fjor.

– Våre utregninger viser at den negative valutaeffekten for all norsk sjømateksport bare i april var på om lag en milliard kroner sammenlignet med april 2020. Hvis vi sammenligner de fire første månedene i år med samme periode i fjor, utgjør denne effekten to milliarder kroner, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Sterk laksevekst

Det ble eksportert 86 000 tonn laks til en verdi av 5,8 milliarder kroner i april.

 • Volumet økte med 4 prosent.
 • Verdien økte med 491 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med april i fjor.
 • Polen, Frankrike og USA var de største markedene for norsk laks i april.
 • Verdien av lakseeksporten i april var den nest høyeste for april måned noensinne. Den er kun slått av april 2019, som da var på 6,2 milliarder kroner.

Åpne ferskvaredisker

I fjor på samme tid hadde Frankrike strenge restriksjoner som begrenset bevegelsesfriheten og stengte ferskvaredisker og tradisjonelle matmarkeder.

– Dette ga store negative utslag på eksporten av norsk laks til Frankrike i denne perioden. Nå er restaurantene fortsatt stengt, men til gjengjeld er det færre begrensninger og åpne ferskvaredisker, sier Trine Horne, Norges sjømatråds utsending til Frankrike.

Kraftig vekst for fersk torsk

Norge eksporterte 11 600 tonn fersk torsk, inkludert kvalitetsmerket skrei, til en verdi av 385 millioner kroner i april.

 • Volumet økte med 61 prosent.
 • Verdien økte med 77 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med april i fjor.
 • Danmark, Polen og Nederland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i april.

Til tross for fortsatt nedstengte restauranter i flere av våre viktigste markeder, økte eksporten av fersk torsk kraftig i april.

– Vi hadde en betydelig volumøkning til alle store transitt- og videreforedlingsmarkeder, som Danmark, Polen, Nederland og Latvia. Etter to år med nedgang i eksportvolum av fersk hel torsk i vintersesongen, ligger både volum og pris hittil i år på omtrent samme nivå som i 2018, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Nedgang for skreien

Det ble eksportert 844 tonn kvalitetsmerket skrei til en verdi av 31 millioner kroner i april.

 • Volumet økte med 12 prosent.Verdien falt med 2 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med april i fjor.
 • Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for skrei i april.
 • Sesongen for kvalitetsmerket skrei er nå avsluttet, og 2021 endte med en total eksportverdi på 195 millioner kroner og et eksportvolum på 4 700 tonn.

– Prisnedgangen bidro til at verdien av den totale skreieksporten sank 26 prosent, eller 68 millioner kroner, sammenlignet med 2020, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

God sesong i Spania

Spania er fortsatt det viktigste skreimarkedet, og i år gikk 25 prosent av direkteeksporten hit.

– Vi opplevde en volumvekst på 9 prosent i april og må si oss godt fornøyd med sesongen totalt. Vi oppnådde nesten like høyt volum som i rekordåret 2020. Da ble skreisalget kun rammet av koronarestriksjonene i de seks siste ukene av sesongen. I år har alle fire salgsmånedene for skrei vært preget av stengte restauranter og full stopp i turistnæringen, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Bjørn-Erik Stabell.

Vekst for fryst torsk

Norge eksporterte 7 700 tonn fryst torsk til en verdi av 315 millioner kroner i april.

 • Det er en økning i volum på 42 prosent.
 • Verdien økte med 36 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med april i fjor.
 • Storbritannia, Kina og Frankrike var de største markedene for fryst torsk fra Norge i april.

– Veksten i eksport av fryst filet til Storbritannia fortsetter. Det bidrar til at dette markedet hadde størst verdiøkning for fryst torsk i april. Portugal har den største verdiøkningen for fryst hel torsk, men også til Kina øker eksporten, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Nedgang for klippfisk

Norge eksporterte 4 800 tonn klippfisk til en verdi av 202 millioner kroner i april.

 • Det er en reduksjon i volum på 14 prosent.
 • Verdien falt med 90 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med april i fjor.
 • Portugal, Den dominikanske republikk og Kongo-Brazzaville var de største markedene for norsk klippfisk i april.

Det er nedgang i volum og lave priser på klippfisk av torsk, noe som skyldes en nedgang til vårt største marked Portugal. Klippfisk av sei har også volumnedgang etter en svært sterk marsmåned.

– Brasil er det markedet som har størst verdi- og volumvekst sammenlignet med april i fjor. Det er drevet av økt eksportvolum på klippfisk av sei.

Også Angola har en sterk vekst i volum for klippfisk av sei, mens eksporten til Den dominikanske republikk opplever en nedgang etter en svært sterk mars-måned, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Lave priser for saltfisk

Norge eksporterte 3 600 tonn saltfisk til en verdi av 173 millioner kroner i april.

 • Det er en økning i volum på 6 prosent.
 • Verdien falt med 66 millioner kroner, eller 28 prosent, sammenlignet med april i fjor.
 • Portugal, Spania og Italia var de største markedene for norsk saltfisk i april.

– Over 80 prosent av saltfisken ble i april eksportert til Portugal, som har en volumvekst på 8 prosent. Betydelig lavere priser gjør at eksportverdien faller på tross av økt volum, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Økt verdi for tørrfisk

Norge eksporterte 252 tonn tørrfisk til en verdi av 39 millioner kroner i april.

 • Det er en økning i volum på 104 prosent.
 • Verdien økte med 16 millioner kroner, eller 74 prosent, sammenlignet med april i fjor.
 • Italia, USA og Nigeria var de største markedene for norsk tørrfisk i april.

I april 2020 var vårt viktigste tørrfiskmarked, Italia, hardt rammet av koronapandemien, og tørrfiskeksporten dit var svært lav.

– I april i år har volumet av tørrfisk til Italia økt med rundt 150 prosent, men det ligger fremdeles noe under eksporten i april 2019, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.Tørkete fiskehoder til Nigeria har nok en måned med volumvekst, mens prisene fremdeles er lavere enn i fjor.

Lavsesong for sild

Norge eksporterte 12 000 tonn sild til en verdi av 207 millioner kroner i april.

 • Volumet falt med 33 prosent.
 • Verdien falt med 71 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med april i fjor.
 • Polen, Litauen og Sverige var de største markedene for norsk sild i april.

April er normalt sett den måneden i året der eksportert sildevolum er lavest. Fjorårets april var et unntak med høye volum til Tyskland, Egypt og Storbritannia.

Normalisering

– Årets april er på nivå med 2019. Prisene på fryst hel sild ligger 9 prosent over sammenlignet med april i fjor, mens prisene på filet ligger 3 prosent under i snitt. På grunn av strenge koronarestriksjoner i vårt viktigste sildemarked i Europa, Tyskland, opplevde vi i fjor en konsumøkning. Det er nå i ferd med å normalisere seg, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

Nedgang for makrell

Norge eksporterte 10 100 tonn makrell til en verdi av 169 millioner kroner i april.

 • Det er en nedgang i volum på 27 prosent.
 • Verdien falt med 99 millioner kroner, eller 37 prosent, sammenlignet med april i fjor.
 • Vietnam, Sør-Korea og Japan var de største markedene for norsk makrell i april.

April er sluttmåneden for eksporttrykket fra høst- og vintersesongen, og vi går nå inn i lavsesongen for makrelleksport.

– I år kom eksporttrykket noe tidligere enn vanlig på grunn av en tidlig start på sesongen etter nyttår. Det gjorde at en større del av makrellen ble eksportert i januar enn det som er vanlig. Etterspørselen i markedene er likevel god, og mesteparten av sesongens makrell er eksportert, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

Lodde-eksport for 96 millioner kroner

Etter to år uten loddefiske fikk Norge en kvote på ca. 42 000 tonn i Islandsk farvann.Hele kvoten ble fisket mellom 1. og 19. februar.

Norge eksporterte i april 4 900 tonn lodde til en verdi av 96 millioner kroner i april.Snittprisen var på 19,66 kronerKina, Thailand og Vietnam var de største markedene for lodde i april.

Vekst for kongekrabbe

Norge eksporterte 99 tonn kongekrabbe til en verdi av 41 millioner kroner i april.

 • Det er en økning i volum på 187 prosent.
 • Verdien økte med 28 millioner kroner, eller 234 prosent, sammenlignet med april i fjor.
 • USA, Japan og Sør-Korea var de største markedene for norsk kongekrabbe i april.

Økt rekeeksport

Det ble eksportert 889 tonn reker til en verdi av 65 millioner kroner i april.

 • Det er en økning i volum på 28 prosent.
 • Verdien økte med 5,4 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med april i fjor.
 • Sverige, Storbritannia og Finland var de største markedene for norske reker i april.

Eventyrlig eksport for snøkrabbe

Det ble eksportert 770 tonn snøkrabbe til en verdi av 123 millioner kroner i april.

 • Det er en økning i volum på 515 prosent.
 • Verdien økte med 105 millioner kroner, eller 585 prosent, sammenlignet med april i fjor.
 • USA, Danmark og Nederland var de største markedene for norske snøkrabbe i april.

Snøkrabbe fortsetter den utrolige veksten. I april hadde den sin beste eksportmåned noensinne.

– Større kvoter, mindre is og godt fiske har sammen med god etterspørsel bidratt til en stor økning i volum. En svært høy etterspørsel i dagligvarehandelen i USA har også bidratt til at prisene har holdt seg svært høye. I sum ender vi med at dette viderefører den beste starten på året noensinne for snøkrabbe, sier Ørjan Kjærvik Olsen, analytiker for reker og skalldyr i Norges sjømatråd.