Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.10.2022

Vedtok sammenslåing

Går med i Nord Fiskarlag

Fiskarlaget Midt-Norge går inn for samarbeidet om Nord Fiskarlag. Vedtaket ble gjort på årsmøtet i Trondheim tirsdag og betyr at laget slås sammen med Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Nord. -En milepæl i vår historie, sier lederen i Norges Fiskarlag.

De tre nordligste medlemslagene i Fiskarlaget har nå de siste ukene etter tur vedtatt å gå for den nye modellen.

Det lå som en forutsetning fra årsmøtene i Fiskarlaget Nord den 15. september og Nordland Fylkes Fiskarlag den 30. september at også trønderne kom opp med et flertallsvedtak. I årsmøtet skulle det også vise seg at det ble et enstemmig vedtak.

På historisk grunn

Det er et organisasjons-historisk vedtak som ble gjort denne tirsdag ettermiddagen i oktober, bare et steinkast fra den kjente statuen av Olav Tryggvason, mannen som regnes som grunnlegger av Trondheim i 997.

Den pågående prosessen i Fiskarlaget ble startet sommeren 2021, med et bakteppe der det i praksis siden 1986 har vært ulike forsøk på overgripende justeringer av strukturen i organisasjonen.

Generalsekretær Sverre Johansen påpekte i sin innledning at det ikke er uvanlig med slike prosesser, ei heller at de kan ta tid. 

I denne siste runden ble det nedsatt to forhandlingsutvalg som har forhandlet frem forslag til hvordan de nye lagene kan organiseres og hvordan sammenslåingen kan gjennomføres.

Norges Fiskarlags organisasjonsprosess har som et klart mål at det skal bli en enklere og mer robust struktur i organisasjon – med fokus på å gi et best mulig medlemstilbud og utnytte de faglige ressursene på en effektiv måte.

Historisk

Leder Kåre Heggebø omtaler dagens vedtak i Trondheim som en milepæl i Norges Fiskarlags historie. 

-Mange har vært involvert i en god prosess i denne saken. Det er gjort en omfattende og grundig jobb, og fra de tre årsmøtene som er holdt til nå er mitt inntrykk at det både gis honnør for måten prosessen er kjørt på og for at man nå klarer å lande saken. Og – ja dette er en viktig milepæl i Fiskarlaget, sier Heggebø og fremhever også inntrykket om at årsmøtene ikke bare har stemt for en fornying og forbedring, men var også har vært tydelig i debatten om at dette er rette vegen å gå.

Styreleder Sturla Hepsø i Fiskarlaget Midt-Norge kaller vedtaket fremtidsrettet og sier samtidig at det fremdeles er mye jobb igjen.-Nå handeler det om å få satt sammen et godt styre og bidra til et enda bedre tilbud for våre medlemmer, sier han.

Modellen

Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge har nå årsmøtevedtak om at de vil slå seg sammen til Nord Fiskarlag.

Allerede onsdag 5. oktober starter Sogn og Fjordane Fiskarlag den neste delprosessen med tilsvarende årsmøter i Fiskarlagets nåværende organisasjonsledd i Sør-Norge.

Dette er: Møre og Romsdal Fiskarlag, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Fiskarlaget Vest, Fiskerlaget Sør og Sør-Norges Notfiskarlag.  

Det tredje organisasjonsleddet i modellen som det nå arbeides med, er Fiskebåt.