Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.03.2022

Varsler militær aktivitet

Særlig ved Andøy

Sjøforsvaret gjentar sitt varsel om stor militær aktivitet på sjøen. Det påpekes at dette særlig vil gjelde ved Andøya den neste drøye uka.

Norges Fiskarlag har tidligere formidlet informasjon fra forsvaret knyttet til den vinterøvelsen Cold Response. Du kan lese detaljer i denne lenken til vårt tidligere oppslag.

Nå pekes det altså fra Sjøforsvarets side spesielt på høy aktivitet vest og nord for Andøya fra og med onsdag 16. mars og en drøy uke fremover.

Vi gjengir her meldingen i sin helhet:

«I forbindelse med den varslede militære aktiviteten varslet i navigasjonsvarsel nr 247/2022, er det forventet høy aktivitet av militære fartøyer i området vest og nord av Andøya, samt innover i Andfjorden i perioden 16.-24. mars. De militære fartøyene er varslet om områder der det foregår stor fiskeriaktivitet og vil søke å vise hensyn, men sivile fartøyer bes forholde seg til anvisninger i navigasjonsvarselet»

Meldingen er signert Sjøforsvarets planavdeling ved Haakonsvern i Bergen.