Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Varsel om fareområde fra og med 24.

«Andøya Test Center skal gjennomføe skyteøvelse med missiler nord- øst og øst for Andøya i tidsrommet 24.september- 04. oktober 2013. Skytingen vil foregå mellom 13:00- 18:00 lokal tid i den varslede perioden.

Sjøgående trafikk bes å holde seg utenfor det etablerte fareområdet innenfor det varslede tidsrom og periode. Det midlertidige fareområdet er definert som et område omsluttet av følgende koordinater:

Sidene til Andøya testsenter