Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.09.2019

Varmt hav – mindre NVG

HI-rapport

– Varmere hav fører til mindre mat for sildelarvene. Dermed vokser de saktere enn normalt, og de har større risiko for å bli spist av andre arter. I neste omgang har det ført til redusert gytebestand for norsk vårgytende sild (NVG-sild), sier havforsker Reidar Toresen.

Det er Havforskningsinstituttet som mandag publiserer funn knyttet til NVG-sild.

I en nylig publisert forskningsartikkel i Fish & Fisheries har Reidar Toresen sammenligna svingningene i havtemperaturen med utviklinga i gytebestanden for NVG-silda.

– Vi har tidsserier som viser at det er sammenheng mellom havtemperaturen og størrelsen på gytebestanden. Russiske havforskere har målt temperaturen i Barentshavet i mer enn 100 år – i det såkalte Kola-snittet. Dersom man sammenligner temperatursvingningene fra år til år med endringene i mengden med gytende sild, var det en klar sammenheng fram til år 2000. Når temperaturen gikk opp, var det også god rekruttering til gytebestanden. Det var også en tilsvarende sammenheng mellom fallende temperatur og gytebestanden. Unntaket var årene etter kollapsen i sildebestanden på slutten av 1960-tallet, forteller Toresen.

Etter årtusenskiftet har det oppstått en ny trend, og det er ikke lenger samme forhold mellom temperatur og størrelsen på gytebestanden.

– Temperaturen har økt jevnt og trutt de siste årene, men etter år 2000 har det nesten ikke vært sterke årsklasser med NVG-sild. Unntaket er 2004-årsklassen som var ganske sterk. Etter det har rekrutteringa vært dårlig – det er nesten som at noen har slått av en bryter, sier Toresen på HIs nettside, der du i sin helhet kan lese omtalen.