Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.03.2018

Vant loddtrekningen

Makrellstørje 2018

Fartøyene «Salvøy» og «Hillersøy» er i loddtrekning trukket ut til å delta i fisket etter makrellstørje i 2018, melder Fiskeridirektoratet ved starten av påskeuka.

Fiskeridirektoratet mottok totalt 12 søknader fra fartøy som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje i 2018.

Samtlige søkere oppfyller påmeldingsvilkårene i forskrift 6. mars 2018 nr. 307 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2018 § 4.

Som følge av at kun to fartøy med adgang til å fiske med ringnot kan delta i fisket etter makrellstørje, ble deltakelsen avgjort ved loddtrekning. Fartøyene ble trukket ut i følgende rekkefølge:

 • Salvøy R-333-K
 • Hillersøy SF-246-A

 • Gardar H-34-AV
 • Vestbris SF-50-G
 • Bluefin SF-12-F
 • Albacore SF-3-A
 • Manon H-26-AV
 • Orfjord M-8-AV
 • Norderveg H-182-AV
 • Slaatterøy H-10-AV
 • Frøybas SF-1-G
 • Vesterhav SF-1-A

Dersom nummer en eller to på listen takker nei, vil tilbudet gå til nummer tre, og så videre.

De to fartøyene får ta inntil 45 tonn makrellstørje hver etter at departementet fastsatte at den øvrige norske totalkvoten, som i år er på 104 tonn, settes av til uunngåelig bifangst.