Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.06.2017

Valgte Fiskarlaget

Kvinneforumet

De kvinnelige yrkesfiskerne som sist uke var samlet i Alta velger å engasjere seg i Norges Fiskarlag. – Vi har hatt en god dialog med initiativtaker Trude Halvorsen og ser frem til å samarbeide videre, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Trude Halvorsen sier i en kommentar til avisa Kyst og Fjord at det under samlingen ble bestemt å etablere et forum og ikke en egen organisasjon. Forumet for yrkesaktive kvinnelige fiskere ønsker en dialog med Fiskarlaget i fortsettelsen.

– Vi håper selvsagt å kunne være med på å påvirke det som skjer i næringen. For å få det til må vi få en naturlig plass i de eksisterende organ. Og her har Fiskarlaget mest gjennomslagskraft, sier Halvorsen til avisen.

Når framtidens tillitspersoner velges, håper hun at det kan være like naturlig å velge kvinner som menn. Hun tror mange av de 18 som var samlet i Alta, vil ha mye å kunne bidra med i så måte.

Til sammen var det 18 kvinner fra hele landet som var samlet over to dager i Alta. Professor Siri Gerrard hadde under samlingen også et eget foredrag om kvinnerollen. Gerrard foredro om kvinners behov for egne arena spesielt i tunge mannsdominerte organisasjonen.

– Vi er glad for at vi får anledning til å samarbeide videre med forumet og vi tror denne typen initiativ og samarbeid bare kan virke positivt inn i næringen, sier Kjell Ingebrigtsen.