Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.05.2018

Utvidet fartsområde

Fiskeskipper klasse C

-Norges Fiskarlag er svært tilfreds med at Sjøfartsdirektoratet gjennom et rundskriv åpner for et utvidet fartsområde for Fiskeskipper klasse C. Dette er en sak som Fiskarlaget har jobbet med i lang tid, og som er viktig for mange av våre medlemmer, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Onsdag melder Sjøfartsdirektoratet at de utvider fartsområdebegrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C fra bankfiske I til bankfiske II i perioden 15. mai til 30. oktober.

Bakgrunnen for tilpasningen er at Sjøfartsdirektoratet har mottatt en rekke henvendelser fra næringen om at begrensningen i fartsområde bankfiske I skaper utfordringer for de mindre kystfiskefartøyene. De vil med bakgrunn i dette starte et arbeid hvor de vurderer om det er behov for å endre kvalifikasjonsforskriften § 31.

Som en midlertidig løsning har Sjøfartsdirektoratet kommet til at begrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C for fartsområde bankfiske I utvides til bankfiske II i perioden 15. mai til 30. oktober. Begrunnelsen for utvidelsen er at det normalt vil være fartsforhold til sjøs som er mindre utfordrende i sommerperioden, slik at utvidelsen anses å være sikkerhetsmessig forsvarlig gitt øvrige vilkår er oppfylt. Sjøfartsdirektoratet legger blant at til grunn at det aktuelle fartøyet må være sertifisert for det aktuelle fartsområdet og at en har sertifisert radiooperatør om bord.

-Norges Fiskarlag vil gi Sjøfartsdirektoratet honnør for å ha funnet en konstruktiv løsning i saken, sier Kjell Ingebrigtsen.

Sjøfartsdirektoratet har publisert informasjon om fartsområder for fiskefartøy under 15 meter som også er relevant informasjon.