Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.04.2019

Utvider fisketid

Fartøy over 21 m

Fartøy over 21 meter får forlenget fisketid inn til fjordlinjene frem til 1. mai. Fiskeridirektoratet har dermed fulgt Fiskarlagets anmodning på grunn av godt fiske i nord.

Etter en totalvurdering av situasjonen mener Norges Fiskarlag at det er grunnlag for å skyve på datoen for hvor lenge det skal være tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00 og 05 for fartøy over 21 meter.

Norges Fiskarlag anmoder derfor tirsdag om at fiskerimyndighetene umiddelbart må skyve ut datoen med en uke, det vil si frem til 1. mai, for nevnte statistikkområder.

Bakgrunnen for saken er opplysningen om at det fortsatt er et godt fiske på skrei og sei i statistikkområdene 00 og 05 (Vestfjorden og områdene utenfor Lofoten og Vesterålen), og fisken er godt tilgjengelig for flåten. Det er også meldt at skreien nå egner seg meget godt til levendelagring.

Se link til forskriften hos Fiskeridirektoratet