Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.04.2017

Utvalg til Lofoten

FUR på tur

Faglig Utvalg for Ressursforskning (FUR) møtes denne uken i Lofoten. Utvalget skal blant annet på flere bedriftsbesøk.

FUR ble etablert for et par år siden og har møttes jevnlig.

-Arbeidet har antatt en god form og vi har en god og målrettet innsats og arbeidsform i gruppen, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen som leder utvalget.

Mye toktinfo

Under møtet 3. og 4. april blir det blant annet gitt orienteringer om toktresultater.

-Det er en rekke aktuelle tema på dette området, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han viser til at FUR blir holdt oppdatert på statusen i arbeidet med langsiktig plan for tokt og fangstdatainnsamling for de viktigste bestandene, i tillegg til enkeltelement som vintertoktet i Barentshavet, gytetokt på NVG-sild, merkeforsøk på sild og sei, målinger av lodde under innsiget i Barentshavet og info fra Havforskningsinstituttets årlige faste marsmøte med kollegene i russiske PINRO.

Bedriftsbesøk

Møtene holdes ved Thon i Svolvær, men utvalget skal på bedriftsbesøk både til Henningsvær og i Svolvær.

-Vi får også et innspill fra Vågan kommune om fiskerienes betydning for kommunen og regionen. Dette er faglig nyttig og relevant, ikke minst når vi har lagt møtet til Lofoten i en så vikitig sesong som nå, spesielt for kystflåten.

Faglig Utvalg for Ressursforskning har også marint søppel på sin agenda under det to dager lange møtet.

FUR består av følgende representanter fra næring, forskning og embedsverk:

Kjell Ingebrigtsen (leder), Solveig Strand, Jan Ivar Maråk, Øystein Sulebak Ormbostad, Rose-Mari Berge, Geir Huse (referent), Cecilie Kvamme, Bjarte Bogstad, Ole Thomas Albert, Katja Enberg.

Observatører: Anne Kjos Veim, Elisabeth Norberg Gabrielsen