Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.10.2019

Utspill om lossing

Mannskapsseksjonen

Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag har som fagforening for mannskapsmedlemmer påpekt utfordringer knyttet til hvordan sikkerheten er, og hvilke avklaringer som bør tas om spyling av lasterom ved levering av pelagiske arter. Se innspillet her.

Økonomi må ikke trumfe fiskernes sikkerhet ved lossing, skriver daglig leder Audun Stautland i utspillet på Mannskapsseksjonens nettside.

Det vises til at det er åpenbart at Sjømat Norge og Sildelaget forhandler og diskuterer økonomiske og praktiske forhold knyttet til kjøp og salg av fiskefangster, herunder vilkår for levering og lossing. Men – at sikkerheten til de som foretar lossingen, aldri må bli gjenstand for økonomiske eller praktiske kompromiss.

Stautland viser til at problemstillingen har blitt aktuell igjen i forbindelse med at Sildelaget midlertidig har fraveket prinsippet i Norges Sildelagforretningsregler § 12 nr. 7 om at lossing er kjøpers ansvar.

Det påpekes at spyling under lossingen og rengjøring av tankene etter levering, er en farlig arbeidsoppgave og det vises blant annet til hvordan det løses i Danmark i utspillet du kan lese på Mannskapsseksjonens nettside.