Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.01.2022

Utsetter frist

Omfattende høring

Norges Fiskarlag har fått gehør for utsatt høringsfrist på «Høring om fisketillatelser og kvotefaktorer». Vi ba om og har fått utsatt fristen til 31. mars.

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet viste vi til høringsnotatet som Fiskeridirektoratet sendte ut 12. oktober 2021 om fiskeritillatelser og kvotefaktorer med høringsfrist 12. februar 2022. Vi påpekte at høringsdokumentet var svært omfattende og ba derfor om at høringsfristen utsettes til 31. mars.

26. januar bekrefter Fiskeridirektoratet at Nærings- og fiskeridepartementet har utsatt høringsfristen fra 12. februar til 31. mars.

Som medlem i Fiskarlaget vil du også finne denne og andre pågående høringer i den øverste delen av høringsmenyen i medlems-appen. Der ligger også alle våre avgitte høringssvar tilgjengelig nedover på siden du får opp.