Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.03.2018

Utfordrende om ulykker

Møtte Gjensidige

– Informasjons- og holdningsarbeid overfor enefiskere er kanskje den viktigste enkeltsatsingen på sikkerhetsområdet som kan gjøres i fiskerinæringen. Det sier Kjell Ingebrigtsen etter kontaktmøte med Fiskarlagets forsikringspartner Gjensidige.

Gjensidige med sine havtrygdelag har i en årrekke vært samarbeidspartner på forsikring for Norges Fiskarlag. I de årlige kontaktmøtene tas det opp ulike tema knyttet til samarbeidet. Skade- og ulykkesstatistikk i fiskeflåten var et hovedpunkt på agendaen i årets møte. SINTEF Ocean var invitert til møtet for å legge frem sitt omfattende arbeid på området.

SINTEF orienterte

SINTEF Ocean har i en årrekke arbeidet med registrering av ulykkeshendelser innen sjømatnæringen. Sammen med Sjøfartsdirektoratet, som har overordnet statistikkansvar for ulykker i norsk sjøfart, sitter SINTEF på et omfattende tallmateriale.

Ingunn Marie Holmen fra SINTEF Ocean orienterte om personulykker i norsk fiske og fangst i tidsrommet 2000- 2017. Tallene viser at det i den aktuelle perioden er registrert nær 3 000 personulykker og 110 dødsfall.

Høy risiko

Flest ulykkeshendelser er knyttet til fangstbehandling og på redskapssiden.

Andre årsaker til ulykker ligger i utslitthet (fatigue), klimatiske forhold, alenearbeid, fartøystabilitet, grad av opplæring og erfaring, regelverk og rutiner, samt grad av planlegging og risikovurdering, viser tallmaterialet som ble lagt frem.

Tallene viser at 42 prosent av de som har omkommet i næringen siden 2002 har arbeidet alene.

Gunstig medlemsfordel

Samarbeidsavtalen mellom Gjensidige og Fiskarlaget tilrettelegger for at medlemmene kan få en rekke fordeler.

Gjensidige gir aktiv rådgivning gjennom sjøtrygdelagene til Fiskarlagets medlemmer, og både pakkeforsikringer og andre forsikringer er tilrettelagt for vår yrkesgruppe.

Gjensidige og havtrygdelagene samarbeider også med Fiskarlaget og andre partnere og bidrar i enkelttiltak og prosjekter som øker sikkerheten i fiskeflåten.

Les mer om samarbeidet på vår nettside.