Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.07.2015

Utfordrende i nordområdene

SARINOR arbeidspakke 3

Få ressurser, lange avstander og manglende infrastruktur øker responstiden og reduserer utholdenheten.  Det viser delrapport 3 om søk etter savnede i nordområdene.  

Det er Arbeidspakke 3, altså del tre av arbeidet, som nå er klar. Basert på analysen foreslår rapporten forbedringstiltak for å bedre kapasiteten for søk.

Noen funn fra rapporten er at i søk etter savnede i nordområdene vil få ressurser, lange avstander og manglende infrastruktur øke responstiden og redusere utholdenheten.

Dårlig kommunikasjonsdekning, spesielt med tanke på båndbredde, gjør koordinering av større operasjoner i Nordområdene vanskelig. Nødpeilesender og annen posisjoneringsteknologi, som for eksempel AIS-SART, reduserer søketiden. Arbeidet analyserer tilgjengelig søk og redningskapasitet (SAR), med fokus på søk, med sikte på å avdekke forbedringspunkter, melder prosjektet på sin hjemmeside. Fiskarlaget er for øvrig engasjert og delaktig i arbeidet i SARINOR.

I omtalen av rapporten vises det også til at P-3 Orion på Andøya er godt egnet til søk, og dette er den eneste ressursen man har som kan dekke hele Norges ansvarsområde. Svakheten er at Orion kun står på 24 timers beredskap, og ikke er særlig integrert med redningstjenesten for øvrig med tanke på samtrening og erfaringsutveksling.

Av skip tilgjengelig har Kystvakten en ambisjon om å alltid ha et helikopterbærende skip i Vernesonen rundt Svalbard hele året. Kystvakten har godt utstyr og høy kompetanse på søk. Kystvakten og sysselmannens skip Polarsyssel kan bidra til økt rekkevidde for SAR helikopter fra land med etterfylling av drivstoff. I tillegg er det om lag 20 redningsskøyter tilgjengelig langs kysten i Nord-Norge med høy beredskap, samt helikopterberedskap som etter hvert vil få betydelig bedre kapasitet.

Se hele rapporten fra SARINOR arbeidspakke 3 i PDF format.