Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.02.2019

Ut mot Fiskebåt

Debattutspill

– Fiskebåt provoserer kraftig, skriver styreleder Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag i dette debattutspillet.

FISKEBÅT PROVOSERER KRAFTIG

Fiskebåt har hatt årsmøte og der har både sittende styreleder og en tidligere styreleder gått til angrep på kystfiskerne i nord.

Inge Halstensen sa ifølge media i et innlegg at havfiskeflåten må unntas fra å bli gått nærmere etter i sømmene. «Ta heller kystfiskere i Nord-Norge. Det er de som er de kriminelle, og la havfiskeflåten i fred» er omkvedet fra Halstensen. Altså omvendt av det som er moralen i eventyret om Bukkene Bruse som skulle gå til seters.

Jeg kan ikke si annet enn at Halstensen har frekkhetens nådegaver når han i årsmøtet kan fremsette en slik påstand. Hva er det som får Halstensen til å tro at havfiskeflåten til enhver tid har holdt og fortsatt holder sin sti helt ren, og hva er det som får han til å tro at det ikke skjer ulovligheter i havfiskeflåten?

Det avdekkes av og til ulovligheter i kystfiskeflåten. At det forkommer ulovligheter synes jeg er svært beklagelig. Noe av dette er ganske sikkert tilsiktet. Andre kan ha sin forklaring i et meget komplisert regelverk å forholde seg til, og nærmest uforskyldt har havnet i en situasjon der en eller annen regel er brutt. Havfiskeflåten har omtrent det samme regelverket å forholde seg til, men har samtidig langt bedre forutsetninger til å holde seg innenfor med de ressursene som finnes om bord. Et eksempel på dette er at havfiskeflåtens eneste utfordring i forbindelse med ERS – rapportering var at de savnet en alarm som kunne minne skipperen på midnattsmeldingen. Dette i motsetning til sjarkfiskeren som må skrive fangstmelding på nettbrett eller smarttelefonen samtidig som han deltar i arbeidet på dekk.

Jeg synes rett og slett at Inge Halstensen skal gå til media og be om unnskyldning for utsagnene sine samtidig som han også innrømmer at ting av og til kan gå feil også i havfiskeflåten. Det er vel heller ikke uten grunn at et knippe ringnotfartøy for alltid er utestengt fra å fiske lodde i islandsk sone.

Halstensen lovet også bråk om det norske loddefisket i Barentshavet og påsto at både hans egen båt og andre ser mye lodde. Dette har også Norges Kystfiskarlag kommentert i et innlegg. Lagets leder, som også deltar i fiskeriavtaleforhandlingene med Russland, har røpet hva som har foregått internt i kommisjonen i denne saken i den hensikt å skade Fiskarlagets omdømme. At interne drøftinger kommer ut til offentligheten er ikke bra. Nordland Fylkes Fiskarlag legger til grunn at et evt. loddefiske i Barentshavet i fremtiden skal baseres på en bærekraftig forvaltning der en skal utvise forsiktighet med uttaket av denne nøkkelbestanden, og ikke på synsing fra verken Halstensen eller Pedersen.

Så til den sittende styrelederen Jonny Berfjord som i sterke ordelag er ute og kritiserer Fylkesfiskarlagene i nord for å ha motsatt seg et demokratisk fattet vedtak fra landsmøtet i 2017. For det første tar Berfjord helt feil når han bruker flertall. Det var Nordland Fylkes Fiskarlag og ingen andre som ikke aksepterte landsmøtets rammebetingelser for et nytt Norges Fiskarlag.

Vårt årsmøte var i utgangspunktet meget positivt innstilt til å foreta en omorganisering av Norges Fiskarlag. Det årsmøtet ikke aksepterte var at Fiskebåt med sine få medlemsfartøy skulle ha en tredjedel av representasjonen både i landsmøtet og i landsstyret, mens et Fiskarlaget Nord-Norge med nesten 2400 medlemmer skulle få samme representasjon. Sett fra vår side ble det helt feil. I en organisasjon skal det være representasjon ut fra antallet medlemmer og ikke ut fra den verdien en skaper. Forresten er det også slik at med dagens representasjon så har Fiskebåt en klar uttelling for de verdiene som bringes på land.

Så kommer Berfjord med en påstand om at frimedlemmer og honnørmedlemmer er de som peker ut kursen i Nordland Fylkes Fiskarlag. Jeg kan forsikre Berfjord om at alle våre medlemmer er med på å påvirke våre beslutninger, men et klart flertall av de som er tillitsmenn hos oss er aktive fiskere som har klare meninger om hvordan både fiskeripolitiske og organisatoriske saker skal behandles.

Det Berfjord sier er en direkte trakassering av våre tillitsmenn, og det innbyr i alle fall ikke til å styrke samholdet i Fiskarlaget eller styrke Fiskarlaget som organisasjon slik han uttrykte et ønske om i åpningstalen.

Dersom vi skal få et bedre klima i Fiskarlaget så er det en fordel at Fiskebåt lar være å uttale seg slik det ble gjort fra sentrale personer under det nylig avholdte årsmøtet, og lærer seg å respektere andres meninger når de går på tvers av Fiskebåts ønsker.

Jan Fredriksen,
styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag