Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.03.2018

Unge vil inn i næringen

Sterke søkertall

Flere elever velger sjømatfag. Det viser søkertallene til landets videregående skoler som ble offentliggjort torsdag.

– Det er utrolig gøy å se at så mange ungdommer søker seg til fiskeri og havbruk. Det er bra, for i fremtiden vil vi trenge mange kloke hoder og flinke hender i denne viktige næringen, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Søkertall til videregående utdanning er nå klare. De viser at flere elever velger yrkesfag. Flere søker seg også til sjømatfag.

– Sjømatnæringen vil bli stadig viktigere for å finansiere velferden vår. Fra naturens side har vi gode forutsetninger for å lykkes. Men vårt største fortrinn er folkene som bor her. En godt utdanna og kompetent arbeidsstyrke, vil bli helt avgjørende. Søkertallene gir grunn til optimisme, sier fiskeriministeren.

Søkertallene til andre året, VG 2, fiske og fangst har en økning på over 29 prosent fra 2017 til 2018, mens søkertallene til VG 2 akvakultur øker med nesten 22 prosent. Totalt er det nå til sammen 451 elever som har søkt seg til VG 2 innen fiskeri og havbruk. Ser vi på utviklingen de to siste årene, har antall søkere til havbruk økt med 59,1 prosent, mens søkere til fiske og fangst har økt 34,7 prosent.

– Regjeringen har store ambisjoner for sjømatnæringen. Men skal vi nå de høye målene, må vi ha de unge med på laget. Enda flere må få øynene opp for de fantastiske mulighetene som ligger i denne viktige næringen, sier fiskeriministeren.

Det er i år 207 000 som søker om å starte det første året på videregående opplæring i offentlige skoler. Det er nesten like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende.

SSB mener det er behov for 90 000 flere fagarbeidere i Norge de neste tiårene. Regjeringen ønsker å øke interessen og statusen til yrkesfagene. I 2018 styrker regjeringen yrkesfag og fagskolene med over 70 millioner kroner. Det kommer på toppen av om lag 600 millioner i yrkesfagløft mellom 2013-2017.

Du kan lese mer om søkertallene til videregående utdanning her.

-Gledelig

-Utviklingen er svært gledelig, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Han tror økte søkertall er et uttrykk for at næringen har klart å vise at sjømatsektoren er en fremtidsnæring.

-Vi har blitt bedre og mer bevisst på at vi blant annet må synliggjøre at vi er en innovativ og teknologipreget næring. Dette selger overfor de unge og er med på å bidra når de skal ta sine valg, sier han.

Det blir fra mange hold, som næringens eget rekrutteringsprosjekt Sett Sjøbein – også gjort et svært godt og variert arbeid rettet mot både elever og studenter som jeg både håper og tror vi skal se videre frukter av, poengterer Kjell Ingebrigtsen.