Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.10.2019

Unge møtes i Måløy

Fra Russland og Norge

22 studenter og elever fra Russland og Norge møtes denne uken i Måløy for å lære mer om marin forsøpling. Prosjektet ledes av Norges Fiskarlag, og det blir gjenvisitt til Russland på våren neste år.

Måløy vidaregående skule er lokalt vertskap for ungdommene fra Murmansk og Måløy. Sogn og Fjordane Fiskarlag og Fiskarlaget sentralt har i tett samarbeid med skolen utarbeidet et omfattende program for hele denne uka.

– Marin forsøpling er høyt oppe på den politiske agendaen, og vi har ønsket å tilrettelegge for at de som skal ha sin fremtidige arbeidsplass på havet får kompetanse om marin forsøpling. Det sier prosjektleder Marit Hiim Haugseth i Norges Fiskarlags Russlandsprosjekt.

Kompetansebedriften SALT er partner i prosjektet og skal stå for det faglige innholdet.

Samarbeid

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått knyttet til oss SALT, og håper at dette bilaterale samarbeidet bare skal være starten på noe større og en fortsettelse på det gode samarbeidet vi allerede har mot miljø i nordvest-Russland.

Marit Hiim Haugseth sier Fiskarlaget i mer enn 10 år har hatt et tett samarbeid med de to ledende russiske fiskeriorganisasjonene i Murmansk fylke. Kjernen i samarbeidet er forvaltning av felles ressurser i Barentshavet, og at vi som fiskeriorganisasjoner er stolte over den gode fiskeriforvaltningen våre to nasjoner samarbeider om.

€“ Vi ønsker å videreføre de gode erfaringene inn i dette nye samarbeidsprosjektet.

Bildetekst:

Utenfor hos Ervik havfiske. Fra venstre er det Alf Reidar Myrstad (Måløy VGS), Henriette Skaar (Sogn og Fjordane Fiskarlag), Konstantin Drevetniak (FIUN), Marit Hiim Haugseth (Norges Fiskarlag) og Olga Barguz (MSTU).

Omfattende program

Studentene fra Murmansk statlige tekniske universitet (MSTU) kom allerede mandag ettermiddag til Måløy. De ble tatt imot av daglig leder Henriette Skaar i Sogn og Fjordane Fiskarlag, og rektor Åsta Navelsaker Røed og avdelingsleiar Alf Reidar Myrstad ved Måløy vidaregående skule.

Tirsdag til torsdag skal studentene fra Russland og elever fra Måløy gjennom et omfattende program.

Strandrydding, bedriftsbesøk og en workshop med sortering av marint avfall er stikkord for programmet de skal gjennom.

Med på turen til Norge er også en representant fra Fiskeriidustriunionen i Nord (FIUN). Sammen med Eirik Gåsvær som er lokal fisker fra Sogn og Fjordane, er hensikten å bistå elevene med generell fiskerifaglig kompetanse under arrangementet, og spesielt bidra til å identifisere fiskerirelatert marint avfall som skal gjennomgås under workshopen.

Bildetekst: Hos Ervik Havfiske

Skryter

Fiskarlagets prosjektleder sier hun er imponert over hvor positive de lokale kreftene er til å stille opp og tilrettelegge for bedriftsbesøk og formidling til både de lokale elevene og ikke minst til de langveisfarende gjestene.

€“ Det er laget et omfattende og spennende program som jeg håper skal gi et godt bilde av hvordan vår næring er sammensatt og fungerer for de russiske ungdommene. Vi legger også opp til at elevene skal kunne bli kjent med hverandre, og har også med vår faste russlandstolk for å bidra til en best mulig opplevelse for alle involverte, sier Marit Hiim Haugseth.

Gjenvisitt i 2020

Planen er at elevene fra Måløy skal dra på besøk til Murmansk i april/mai neste år.

Det arbeides for å få til et tilsvarende opplegg som kjøres denne uka når gruppen etter planen skal møtes i Murmansk.

Kontaktpersoner

 • Prosjektleder Marit Hiim Haugseth i Norges Fiskarlags Russlandsprosjekt: 930 08 482
 • Daglig leder Henriette Skaar i Sogn og Fjordane Fiskarlag: 465 45 302

Fra programmet

Tirsdag 1. oktober

 • Kl. 10.00 Avgang fra Måløy til strandrydding i Evja
 • Kl. 12.00 Bedriftsbesøk Selstad med lunsj
 • Kl. 15.00 Besøk på Ervik havfiske

Onsdag 2. oktober

 • Kl. 08.30 Måløy vgs – Workshop del 1 i regi av SALT
 • Kl.12.30 Workshop del 2 – Grovsortering av avfall Måløy vgs
 • Kl. 15.00 Bedriftsbesøk Towingtanken

Torsdag 3. oktober

 • Kl. 08.30 Oppmøte på Måløy vgs – Workshop del 3
 • Sortering med fiskerieksperter fra Norge og Russland
 • Kl. 12.30 Workshop del 4 – Analyse
 • Kl. 14.00 Avslutning/oppsummering