Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.07.2014

Ungdomsmøte under Nor-Fishing

I siste del av Nor-Fishing-uka arrangerer Norges Fiskarlag et «ungdomsmøte» for sine yngre medlemmer under 30 år. Møtet finner sted fredag 22. august kl. 10.00- 12.00 på Landsstyresalen til Norges Fiskarlag.

Aktuelt
Ungdomsmøte under Nor-Fishing

I siste del av Nor-Fishing-uka arrangerer Norges Fiskarlag et «ungdomsmøte» for sine yngre medlemmer under 30 år. Møtet finner sted fredag 22. august kl. 10.00- 12.00 på Landsstyresalen til Norges Fiskarlag.

Hensikten med møtet er at yngre fiskere skal få møtes for å diskutere fremtiden til norsk fiskerinæring. Solund Fiskarlag som er initiativtaker til møtet viser til viktigheten av et slikt fora hvor yngre og mindre erfarne fiskere og fiskeskippere kan få frem sine synspunkter, i en næring som ellers kan virke overrepresentert av eldre og mer erfarne yrkesutøvere.

Det er viktig å få fram desse synspunkta slik at ungdommen si meining også blir høyrt og ikkje kun røynde fiskerar og skipparar sine meiningar.

Norges Fiskarlag vil stille med representanter på møtet for å gi en presentasjon av organisasjonen og dens viktigste saksområder. Det legges opp til debatt omkring de sakene som dette alderssegmentet av yrkesgruppen ser på som viktigst.