Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Ungdomsmøte under Nor-Fishing

Oppfordring fra Solund Fiskarlag

I siste del av Nor-Fishing-uka arrangerer Norges Fiskarlag et «ungdomsmøte» for sine yngre medlemmer under 30 år. Møtet finner sted fredag 22. august kl. 10.00- 12.00 på Landsstyresalen til Norges Fiskarlag.

Ideen til møtet kom i stand etter henvendelse fra Solund Fiskarlag via Sogn og Fjordane Fiskarlag, hvor Norges Fiskarlag ble anmodet om å få i stand et møte for yngre fiskere for å diskutere fremtiden til norsk fiskerinæring.

Solund Fiskarlag viser til viktigheten av et slikt fora hvor yngre og mindre erfarne fiskere og fiskeskippere kan få frem sine synspunkter, i en næring som ellers kan virke overrepresentert av eldre og mer erfarne yrkesutøvere.

– Det er viktig å få fram desse synspunkta slik at ungdommen si meining også blir høyrt og ikkje kun røynde fiskerar og skipparar sine meiningar. Fiskerimessa i Trondheim syns me er er ein godt egna plass til å få til eit slikt møte, sier leder i Solund Fiskarlag Andreas Gåsvær i et brev til Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Norges Fiskarlag vil stille med representanter på møtet for å gi en presentasjon av organisasjonen og dens viktigste saksområder. Det legges opp til debatt omkring de sakene som dette alderssegmentet av yrkesgruppen ser på som viktigst.

Fiskarlaget håper at så mange som mulig av våre medlemmer som er i Trondheim i forbindelse med fiskerimessa vil melde seg på!

Påmelding på e-post til fiskarlaget@gmail.com , innen 14. august. Skriv Ungdomsmøtet i emnefeltet.