Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.07.2015

Ungdom vil være med

Mange nye medlemmer

Norges Fiskarlag har fått 23 nye medlemmer etter besøk ved fiskarfagskulen i Austevoll. – Det er et gledelig resultat og viser at ungdom har øye for fremtiden, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag skal i 2015 besøke alle fiskarfagskolene langs kysten som et ledd i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen.

Kjell Ingebrigtsen var sammen med fagsjef Joakim Martinsen og lokallagsleder Øystein Rabben i Austevoll på skolebesøk på forsommeren.

Ingebrigtsen sier han opplever at interessen for hva Fiskarlaget arbeider med og ønsket om å ta del i den kunnskapen og erfaringen som ligger i organisasjonen er tilstede hos de som nå er på veg inn i næringen.

-Jeg liker å snakke med ungdommer og opplever at de både stiller gode spørsmål og er skikkelig interessert i å bidra til å forme sin egen fremtid. Derfor er det en solid tilbakemelding til oss når hele 23 av elevene melder seg inn i Norges Fiskarlag etter vårt besøk.

-Dette viser at ungdommene mener alvor og vil satse i og på næringen og da gir dette meg enda større tro på fremtiden og også inspirasjon til å være med på å gjøre en god jobb for å forme denne fremtiden, sier Kjell Ingebrigtsen.