Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.01.2014

Umiddelbar økning i hysekvotene

Innspill fra Fiskarlaget ga resulta

– Fiskarlaget er meget fornøyd med at Fiskeridirektoratet umiddelbart lyttet til anbefalingen fra oss og økte hysekvotene, sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen.

Fiskeridirektoratet har besluttet å øke maksimalkvotene i fisket etter hyse for fartøy i åpen kystgruppe og lukket kystgruppe under 15 meters lengde, nord for 62°N.

Fiskeridirektoratet øker overreguleringen for å legge til rette for at den minste kystfiskeflåten skal ta sine gruppekvoter. Fisket på maksimalkvotetilleggene stoppes når gruppekvotene er beregnet oppfisket.

NF anbefalte i sitt brev til Fiskeridirektoratet at det også måtte vurderes en økning for fartøyene over 15 meter, men konstaterer at direktoratet ikke har foretatt noen kvotejustering for denne gruppen.

– Fiskarlaget forventer at det foretas fortløpende vurderinger rundt om det er grunnlag for å øke kvotene også for den støste kystflåten, sier leder Kjell Ingebrigtsen. 

Kilde: Fiskeridirektoratet

Saksbrev fra NF til Fdir: