26.01.2024

Ulland leder Sydvest

Nytt lokallag stiftet

Sydvest Fiskerlag ble fredag etablert i Mandal. Det nye lokallaget i Norges Fiskarlag får Alf Erik Ulland som første leder.

Et enstemmig stiftelsesmøte har valgt det første styret med i alt sju representanter til Sydvest Fiskerlag.

Lokallaget er slått sammen av i alt fire lokallag i Agder, Flekkefjord Fiskarlag, Kristiansand Fiskarlag, Farsund, Lyngdal og Lindesnes Fiskarlag og Mandal Fiskarlag.

Fredag 26. januar holdt hvert av lokallagene sine årsmøter, samtidig som delegatene fikk mandat til å etablere det nye lokallaget.

Også gjester

Årsmøtene, og det påfølgende stiftelsesmøtet ble holdt ved Mandal Hotel, og i en felles del av arrangementet var det lagt opp til et informasjonsmøte og dialog med departementet om kvotemeldingen.

Statssekretær Kristina S. Hansen fra Nærings- og fiskeridepartementet deltok og bidro til å belyse og svare opp spørsmål knyttet til meldingen fra de drøyt 40 i salen.

I tillegg ble det holdt innlegg ved Kjell Arild Tøfte som orienterte fra Fiskehav, samt at daglig leder Janita Arhaug og avdelingsleder Alessandro Astroza fra Sør-Norges Fiskarlag også holdt innlegg i møtet.
Etableringen av Sydvest Fiskerlag medfører at det nye laget blir et av de største lokallaget i Sør-Norges Fiskarlag.

Bilde fra møtesalen i Mandal fredag ettermiddag.

Dette første styret


Styret i det nyetablerte lokallaget i Sør-Norges Fiskarlag er sammensatt slik:

• Alf Erik Ulland, leder
• Thor Gunnar Martinsen, nestleder
• Thor Udø, styremedlem
• Trond Christian Edvardsen, styremedlem
• Martin Andås, styremedlem
• Carl Aamodt, styremedlem
• August Fjeldskår, styremedlem

Stiftelsesmøtet har etablert en ordning der det åpnes for fast møtende deltagelse fra styret i Sør-Norges Fiskarlag. Det vil være nestleder Lennart Danielsen som skjøtter denne rollen.

Kontakt:
Alf Erik Ulland, 97176428
Daglig leder i Sør-Norges Fiskarlag, Janita Arhaug – 922 50 970