Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.10.2017

Uforståelig kutt

Tar velferdskroner

Regjeringen foreslår å ta bort tilskuddet til fiskernes velferd på 1,2 millioner kroner.- Et uforståelig kutt i et budsjett som vi oppfatter som relativt ansvarlig, sier Fiskarlagets leder.

Ja, dette var svært skuffende, sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen i en kommentar til regjeringens forslag om å ta bort velferdstilskuddet på en drøy million i sitt forslag til statsbudsjett for 2018.

Han er imidlertid overveiende positiv til de generelle linjene som dras opp for norsk økonomi.

Åpent for alle

Norges Fiskarlag driver drøyt 20 velferdsstasjoner lang kysten. Stasjonene er åpne i sesongene.

-Vi driver ordningen med støtte fra myndighetene og salgslagene. Alle fiskere, både organiserte og uorganiserte, er velkommen til stasjonene. Vi tilbyr et minimum av velferd som inkluderer klesvask, dusj, lett servering og en sosial arena. Dette er ikke stedet å kutte når regjeringen tilkjennegir positive ambisjoner og aktiv satsing på maritim sektor, sier Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag vil derfor arbeide for at regjeringen revurderer sitt forslag om kutt i velferdsbevilgningen.

-Norske kystfiskere drar ofte hjemmefra for uker og måneder av gangen. Da er et velferdsmessig minimumstilbud et svært lite bidrag til bekvemmeligheter som vi andre tar for gitt og derfor synes jeg det er grunn for å si fra om dette til våre sentrale politikere.

Sjøbein kuttes

Kjell Ingebrigtsen beklager regjeringens kutt på 2,5 millioner til rekrutteringsprosjektet Sett sjøbein. Prosjektet har i en årrekke bidratt til forbedret rekruttering til næringen.

-Sjømatnæringen er svært lite synlig i fagplaner og skoleverk. Det er derfor av stor betydning at Sett sjøbein kan opprettholde sitt arbeid med å synliggjøre næringen for dagens unge. Også her viser jeg til regjeringens ambisjon om å satse på den blå sektoren og utfordrer Erna Solberg og Siv Jensen til å tenke seg om, sier Kjell Ingebrigtsen.

Sikkerhetskutt

Også tilskuddet til sikkerhetsopplæringen for fiskere forslås kuttet fra 2,1 millioner kroner til null. Denne bevilgningen har gått til stasjonene som har gitt kurs og deltagerne har dermed fått lavere egenandel.

– Sikkerhetsopplæring for fiskere er særdeles viktig og sjøsikkerhet er så viktig at det derfor også her blir uforståelig at regjeringen kutter. Fiskerinæringen skiller seg fremdeles ut som en av de mest ulykkesutsatte næringene. Vi vet at våre fiskere hver eneste dag arbeider med å hente samfunnets ressurser til land. Dette er derfor heller ikke et område regjeringen bør kutte, selv om det relativt sett er beskjedne midler, påpeker Kjell Ingebrigtsen.

Han understreker at Fiskarlaget derfor kommer til å arbeide for gjennomslag for sine synspunkt når det endelige budsjettet skal vedtas.

På det jevne

-Generelt vil jeg si at regjeringen synes å ha lagt opp et budsjett for 2018 som fremstår som ansvarlig og det synes jeg er bra for en eksportavhengig næring som vår. Oljepengebruken går ned og det er positivt.

Det er også grunnlag for å gi god tilbakemelding på satsingen som gjøres knyttet til Fram-senteret i Tromsø og den nye låne- og garantiordningen for kjøp av skip fra norske verft, sier Ingebrigtsen.

Slik Fiskarlaget forstår det, legger regjeringen opp til en forutsetning for ordningen at skipene skal gå i norske farvann. Det trekkes også frem at ordningen blant annet vil omfatte finansiering av fiskebåter.

-Jeg forutsetter at ordningen ikke kan utsettes for kritikk fra våre handelspartnere og vil uansett si at styrking av norsk kompetanse og utvikling av stadig mer robuste driftsmidler er svært velkomment for oss. Norske fiskere opererer i verdens mest utfordrende havområder og vår kompetanse og erfaring har bygget og skal fortsette å bygge nasjonen, avslutter Fiskarlagets leder.