Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.09.2017

Uforandret maktbalanse

Fornyet tillit til Erna

– Jeg vil gratulere statsminister Erna Solberg og den sittende regjeringen med valgresultatet. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i kommende Stortingsperiode, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag. Norge er en privilegert nasjon som har gode valgordninger i et velfungerende demokrati. Nå har velgerne sagt sitt.

Etter en spennende valgkamp og en like spennende valgvake mandag kveld og natt ble det klart at den sittende Høyre-Frp regjeringen fikk flest mandater til å danne regjering.

Kjell Ingebrigtsen viser til de lange tradisjonene organisasjonen har i å samarbeide med ulike regjeringer. – Norges Fiskarlag skal ivareta de ulike fiskeripolitiske utfordringer i de skiftende og ulike politiske klima, og vårt samarbeid med ulike regjeringer har i så måte hatt lange og gode tradisjoner. Jeg har stor tillit til at også den kommende stortingsperioden vil gi et godt politisk samarbeidsklima for Fiskarlaget og fiskeripolitikken.

Det har vært viktig for organisasjonen å kjempe for gode rammevilkår for norske fiskere.

– Vi er glade for at i den stortingsperioden som har gått så har Regjeringen vært tydelig på at fiskerinæringen er den viktigste fremtidsnæringen. Og vi føler oss trygge på at dette også vil bli gjeldende for kommende periode. Men dette krever at vi sammen får på plass gode løsninger og gode rammebetingelser som kan bringe næringen i en god retning mot denne fremtiden.

Norges Fiskarlag registrerer at stortingsrepresentanter som har vært viktige samarbeidspartnere ikke har fått nytt mandat for kommende periode.

– Jeg vil takke alle de som vi har samarbeidet med i de fire årene som har gått. Norges Fiskarlag skal sørge for å bygge et videre godt samarbeid med både nye og gamle representanter i de fire neste årene.