Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.10.2017

Tydeliggjør på kveite

Direktoratet korrigerer

Etter henvendelse fra Fiskarlaget har Fiskeridirektoratet korrigert utøvelsesforskriften og et moment knyttet til begrensning i fisket etter kveite.

Fiskeridirektoratet innførte 9. oktober begrensninger i fisket etter kveite i et avgrenset område på Helgelandskysten. Bakgrunnen er målinger som har vist forhøyede nivåer av miljøgifter i stor kveite.

Tok kontakt

– Vi har hatt direkte kontakt med fiskeridirektøren og avklart at en referanse til Sklinnabanken i denne saken er direkte feil begrepsbruk, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Det var i forbindelse med justering av utøvelsesforskriftens § 35b på direktoratets nettsider 10. oktober at det ble vist til at forbudet om fiske gjelder et område på «Sklinnabanken».

Det aktuelle området ligger om lag 100 nautiske mil sør-vest for Sklinnabanken.

Fiskeridirektoratet opplyser at de så snart som mulig vil fjerne referansen til Sklinnabanken i utøvelsesforskriften og i deres videre omtale av saken.

Fornøyd

– Direktoratet tok omgående tak i saken og har kommet oss i møte på at det var en unøyaktig benevnelse av det geografiske området i forskriften, påpeker Ingebrigtsen.

Han sier det er viktig og riktig at slike saker blir korrigert så fort som mulig slik at det ikke blir unødvendige begrensninger eller tap, og sågar stopp i fisket for utøvere på grunn av slike feil. I tillegg vil slike begrensninger kunne ha direkte innvirkning på markedet.

– Vi er godt fornøyd med å ha fått gehør i saken og at dette nå blir korrigert, sier Kjell Ingebrigtsen i en kommentar.