Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.12.2019

Tydelig om kvotemeldingen

Deltar i høring torsdag

Norges Fiskarlag er torsdag første høringsdeltager når Næringskomiteen i Stortinget inviterer til åpen høring om regjeringens kvotemelding. – Vi vil være tydelig i våre innspill, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag er gitt hele 10 minutter til å innlede om organisasjonens synspunkter og meninger knyttet til «Et kvotesystem for økt verdiskaping – En fremtidsrettet fiskerinæring».

Etter Fiskarlagets innledning er det også satt av 20 minutter der Næringskomiteens medlemmer kan stille spørsmål for utdypende kommentarer fra leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen, som begge deltar i høringen. Deretter fortsetter høringen gjennom dagen, med blant annet Fiskebåt, Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag som deltagere.

Klare innspill

-Vi har hatt en grundig organisasjonsmessig behandling som endte opp med en konklusjon fra vårt landsmøte i slutten av oktober, sier Ingebrigtsen og viser til at han overfor komiteen vil vise til at det ikke er oppslutning om hovedtrekkene i regjeringens melding.

-Norges Fiskarlag vil både utfordre komiteen og være tydelig på hva vi er positiv til og hva vi opplever som utfordrende, understreker han.

Bildetekst: Oversiktsbilde fra høringssalen (Skjermfoto Stortingets nett-TV)

Justeringer må til

Kjell Ingebrigtsen vil i sitt innlegg blant annet peke på at dagens samfiskeordning var ment å være en midlertidig ordning som nå har eksistert i snart 20 år. Og – at den bør erstattes av en mer permanent og forutsigbar ordning, slik man har i de fleste fiskerier hvor fartøyene er over 11 meter.

Norges Fiskarlag vil være tydelig på at vi ikke kan støtte forslagene om en kvotebank og konvertering av kvoter.

-Jeg vil dessuten peke på at de fleste politiske parti, også regjeringspartiene er imot grunnrenteskatt, samt be Næringskomiteen om å søke løsninger som samler og som står seg over tid.

-Det mest ødeleggende for flåten og næringen er å havne i en situasjon hvor det hersker usikkerhet og mangel på forutsigbarhet når det gjelder flåtens framtidige rammebetingelser. Jeg vil derfor understreke at de politiske partiene har et stort ansvar for å søke løsninger som sikrer videre vekst og utvikling for en av landets aller viktigste framtidsnæringer, påpeker leder Kjell Ingebrigtsen.

  • Les hele Fiskarlagets innlegg til Næringskomiteen i det vedlagte dokumentet (under)