Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.12.2013

Tydelig om hyse og sei for 2014

AU-vedtak sendt til Fiskeridirektor

Norges Fiskarlag har i et brev til Fiskeridirektoratet tydeliggjort holdningen til reguleringene for hyse og sei og tilnærmingen til gruppene både over og under 15 meter. Arbeidsutvalgets vedtak er tydelig på at det i 2014 må avregnes adskilt innenfor de ulike gruppene.

Arbeidsutvalgets vedtak ble gjort i et telefonmøte onsdag 4. desember.

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget fikk ny sammensetning etter LAndsmøtet og består nå av følgende fire medlemmer:

Leder Kjell Ingebrigtsen, 1. nestleder Jonny Berfjord, 2. nestleder Kåre Heggebø og Svein Roger Karlsen.

Les vedtaket og brevet som er sendt om forvaltningen av sei og hyse for 2014 her: